chuyển đổi xml mpp java

XML được viết tắt cho Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Nó giống như một số thông tin được lưu trữ giữa các thẻ khác nhau nhằm mục đích lưu trữ và truyền tải. Mặt khác, chúng tôi sử dụng định dạng tệp MPP cho Quản lý dự án. Bạn có thể chuyển đổi XML sang MPP cũng như các tệp định dạng MPP sang XML bằng ngôn ngữ Java. Sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhập hoặc xuất giữa các tệp XML và MPP theo yêu cầu của bạn. Hãy để chúng tôi tiếp tục các phần sau để biết thêm chi tiết:

Chuyển đổi XML sang MPP hoặc Tệp Dự án Microsoft sang XML - Cài đặt API Java

Aspose.Tasks for Java API hỗ trợ MPP, XML, MPT, HTML và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể chuyển đổi hoặc nhập tệp XML sang tệp Microsoft Project, cũng như từ định dạng MPP sang tệp XML trong các ứng dụng Java của mình. Việc định cấu hình API khá đơn giản vì bạn có thể nhanh chóng tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống. Nếu không, bạn có thể chỉ định chi tiết Kho lưu trữ bên dưới trong tệp pom.xml của các ứng dụng Java dựa trên Maven của bạn:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi hoặc nhập XML sang tệp MPP có lập trình bằng Java

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp XML sang MPP:

 1. Tải tệp XML đầu vào.
 2. Sau đó tải tệp MPP mẫu.
 3. Gọi phương thức copyTo() của lớp Project.
 4. Cuối cùng, lưu MPP đầu ra (Microsoft Project File).

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi hoặc nhập tệp XML sang MPP theo chương trình bằng Java:

// Tải tệp XML đầu vào
Project xmlProject = new Project("Input.xml");

// Tải tệp MPP mẫu
Project mppProject = new Project("Blank Project 2010.mpp");

// Gọi phương thức copyTo() của lớp Project
xmlProject.copyTo(mppProject);

// Lưu MPP đầu ra (Microsoft Project File)
mppProject.save("ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Chuyển đổi MPP sang tệp XML có lập trình trong Java

Tệp Microsoft Project, MPP, lưu trữ thông tin về quản lý dự án. Chuyển đổi MPP sang XML rất hữu ích khi một số thông tin được các hệ thống khác nhau sử dụng cho một số mục đích cụ thể. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi định dạng MPP sang XML:

 1. Tải tệp MPP đầu vào bằng lớp Dự án.
 2. Lưu tệp XML đầu ra với kiểu liệt kê SaveFileFormat.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi MPP sang XMP theo lập trình với Java:

// Tải tệp MPP đầu vào bằng lớp Dự án
Project project = new Project("template.mpp");

// Lưu tệp XML đầu ra với kiểu liệt kê SaveFileFormat
project.save("output.xml", SaveFileFormat.XML);

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi XML sang MPP và MPP sang định dạng tệp XML. Hơn nữa, chúng tôi đã khám phá chủ đề này với mã mẫu và hướng dẫn từng bước với tất cả các chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể truy cập API Tài liệu để khám phá các tính năng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí, trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi mong được giải đáp những băn khoăn của bạn!

Xem thêm