Chuyển đổi MPP sang PDF

Các tệp MPP của Microsoft Project thường được sử dụng để Quản lý dự án. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần phải chuyển đổi các tệp MPP sang định dạng tài liệu PDF cho các yêu cầu khác nhau. Nó cũng bao gồm việc chuyển đổi trên các nền tảng và khuôn khổ khác nhau như C# .NET và Java, cũng như chuyển đổi trực tuyến bằng trình duyệt web.

Các tệp MPP rất phổ biến để quản lý các dự án vì chúng giúp sử dụng các tài nguyên, như tài chính, các mốc quan trọng và các mốc thời gian một cách hiệu quả. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn xuất tệp MPP sang định dạng PDF mà bạn sẽ học chi tiết trong các chủ đề sau: Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Tại sao phải chuyển đổi tệp dự án MPP thành PDF?
 2. Chuyển MPP sang PDF Trực tuyến - Không Cần Email
 3. Ứng dụng trực tuyến miễn phí để chuyển đổi MPP sang PDF mà không cần đăng ký
 4. Làm cách nào để chuyển đổi Microsoft Project sang PDF?
 5. Chuyển MPP sang PDF trong C#
 6. Chuyển MPP sang PDF trong Java
 7. [Lưu dự án MS dưới dạng PDF bằng Biểu đồ Gantt hoặc trên một trang][9]
 8. Giấy phép miễn phí Aspose.Tasks
 9. Cách chuyển đổi tệp MPP - Tài nguyên học tập

Tại sao phải chuyển đổi tệp dự án MPP sang PDF?

Các tệp MPP được liên kết với ứng dụng Microsoft Project cho phép bạn thực hiện các tác vụ khác nhau. Tuy nhiên, kết xuất MPP sang PDF giúp bạn thoát khỏi các vấn đề có thể xảy ra sau đây:

 1. Không có ứng dụng phần mềm hỗ trợ: Kết xuất MPP sang PDF sẽ cho phép bạn mở nội dung tệp trong hầu hết mọi môi trường hệ thống vì rất nhiều ứng dụng như Trình xem PDF, Trình duyệt web, v.v. hỗ trợ mở và làm việc với tài liệu PDF so với khả năng tương thích hạn chế của phần mềm. Tập tin MPP.

 2. Sự cố không mong muốn với các tệp lớn: Trong khi làm việc với các tệp MPP lớn, đôi khi ứng dụng có thể gặp sự cố và có thể yêu cầu khởi động lại. Trong khi đó, các ứng dụng PDF hiếm khi gặp sự cố ngay cả khi hoạt động với các tệp lớn hơn.

 3. Bảo mật nâng cao: Bạn có thể đặt các loại mật khẩu khác nhau trên tài liệu PDF như mật khẩu mở để xem nội dung tệp và mật khẩu cấp phép để hạn chế chỉnh sửa nội dung tệp. Những cách tiếp cận này có thể hữu ích để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân và bí mật của bạn.

Chuyển đổi MPP sang PDF trực tuyến - Không cần email

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp MPP sang định dạng PDF. Vì MPP là định dạng tệp độc quyền và thông tin chi tiết không được công khai. Một số người dùng không có kỹ thuật có thể chỉ cần thực hiện chuyển đổi mà không cần tìm hiểu chi tiết về định dạng tệp. Các trường hợp sử dụng như vậy được phục vụ bằng cách sử dụng tiện ích chuyển đổi do Aspose cung cấp, tiện ích này xử lý các yêu cầu chuyển đổi MPP sang PDF một cách hiệu quả trong vòng vài giây. Nó thậm chí không cần bạn phải đăng ký với một địa chỉ email. Bạn có thể tải các tệp trực tiếp xuống hệ thống của mình thay vì nhận chúng qua email. Hơn nữa, dữ liệu của bạn được chúng tôi bảo mật vì dữ liệu sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau một khoảng thời gian cụ thể.

Ứng dụng trực tuyến miễn phí để chuyển đổi MPP sang PDF mà không cần đăng ký

Vui lòng truy cập Công cụ chuyển đổi MPP sang PDF trực tuyến miễn phí theo liên kết bên dưới:

https://products.aspose.app/tasks/conversion/mpp-to-pdf

Chuyển đổi MPP sang PDF trực tuyến miễn phí

Làm cách nào để chuyển đổi dự án Microsoft sang PDF?

Aspose.Tasks là một API mạnh mẽ cho phép bạn làm việc với các tệp Microsoft Project nơi bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi các tệp MPP. Bạn có thể dễ dàng làm việc với nhiều định dạng phổ biến. Chẳng hạn, bạn có thể quản lý đường cơ sở, chi phí, phân công tài nguyên, v.v. bằng một vài dòng mã.

Trong các tiêu đề tiếp theo, bạn sẽ học cách làm việc với Aspose.Tasks để phát triển ứng dụng chuyển đổi MPP của mình.

Chuyển đổi MPP sang PDF trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp MPP sang định dạng PDF bằng Aspose.Tasks for .NET bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Trước hết, định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần tải xuống hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau trong Bảng điều khiển quản lý gói:
PM> Install-Package Aspose.Tasks
 1. Thứ hai, tải tệp MPP bằng lớp Project.
 2. Cuối cùng, xuất tệp MPP sang định dạng PDF bằng phương pháp Save.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi tệp Dự án MPP sang định dạng PDF trong C#.

// Tải tệp dự án đầu vào (MPP)
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Lưu tệp PDF đầu ra
project.Save("SaveProjectAsPDF_out.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Chuyển đổi MPP sang PDF trong Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi tệp MPP sang định dạng PDF trong bất kỳ hệ điều hành nào có cài đặt JDK. Chỉ cần định cấu hình Aspose.Tasks for Java bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn hoặc truy cập tệp JAR từ trang tải xuống.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>  

Mẫu mã bên dưới cho biết cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng PDF trong Java.

// Đọc tệp dự án đầu vào
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Lưu dự án dưới dạng PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Lưu MS Project dưới dạng PDF bằng Biểu đồ Gantt hoặc trên một trang

MS Project hỗ trợ các chế độ xem khác nhau như ‘Biểu đồ Gantt’, ‘Sử dụng tác vụ’, ‘Sử dụng tài nguyên’, v.v. Bạn có thể chỉ định bất kỳ chế độ xem nào theo yêu cầu của mình. Bạn chỉ có thể làm việc với nó bằng bộ sưu tập Project.Views. Tương tự, bạn có thể hiển thị tệp MPP thành một số trang PDF riêng lẻ cho phép bạn lưu MPP thành PDF bằng một trang.

Xuất Microsoft Project sang PDF - Giấy phép miễn phí Aspose.Tasks

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá Aspose.Tasks mà không có bất kỳ hình mờ hoặc giới hạn đánh giá nào và tạo trình chuyển đổi MPP sang PDF theo yêu cầu của bạn.

Cách chuyển đổi tệp MPP - Tài nguyên học tập

Bạn có thể khám phá thêm chủ đề này bằng cách khám phá các tài nguyên sau để hiểu chuyển đổi MPP sang PDF.

Phần kết luận

Tóm lại, bạn có thể làm việc với bất kỳ phương pháp nào mà chúng ta đã thảo luận trong bài viết. Chẳng hạn, bạn có thể chuyển đổi MPP sang PDF trực tuyến mà không cần bất kỳ yêu cầu đăng ký nào hoặc tạo ứng dụng chuyển đổi MPP sang PDF bằng C# hoặc Java theo tùy chọn của bạn. Hơn nữa, bạn có thể tùy chỉnh quy trình chuyển đổi và một số thuộc tính của tài liệu PDF đầu ra bằng cách làm việc với các lớp và thuộc tính khác nhau do API đưa ra. Trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc sự mơ hồ nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm