Chuyển đổi tệp MS Project MPP sang định dạng SVG bằng C#

Định dạng SVG thường được sử dụng để nhúng nội dung vào các ứng dụng web và máy tính để bàn. Có thể có các tình huống mà bạn cần nhúng nội dung của các tệp Microsoft Project MPP vào các ứng dụng như vậy. Trong những trường hợp này, chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG sẽ tỏ ra hữu ích. Về vấn đề này, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG theo cách lập trình bằng C#.

C# API để chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG

Aspose.Tasks for .NET là một API mạnh mẽ để làm việc với các tệp MS Project MPP. API cho phép bạn tạo và đọc các tệp MPP / XML mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp MPP sang định dạng SVG. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP của mình sang định dạng SVG chỉ với một vài dòng mã. Để đạt được điều đó, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Lưu tệp MPP dưới dạng SVG
project.Save("OutputDirectory\\SaveProjectAsSVG_out.SVG", SaveFileFormat.SVG);

Chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG với các tùy chọn bổ sung

Bạn có thể cung cấp các tùy chọn bổ sung trong khi chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG để tùy chỉnh đầu ra được tạo. Để sử dụng các tùy chọn bổ sung để chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG, hãy sử dụng các bước được cung cấp bên dưới.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG bằng cách sử dụng các tùy chọn bổ sung.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Khởi tạo lớp SaveOptions
SaveOptions options = new SvgOptions();
options.FitContent = true;
options.Timescale = Timescale.ThirdsOfMonths;

// Lưu tệp MPP dưới dạng SVG
project.Save("OutputDirectory\\UseSvgOptions_out.svg", options);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang định dạng SVG bằng C#. Hơn nữa, bạn đã học cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh SVG đã tạo. Aspose.Tasks for .NET API cung cấp nhiều tính năng bổ sung để làm việc với các tệp MPP. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm