Chuyển đổi XML sang MPP hoặc MPP sang XML có lập trình bằng C#

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) là định dạng tệp lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng thẻ. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ hoặc truyền dữ liệu. Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển dữ liệu được lưu trữ trong tệp MPP sang một số ứng dụng chấp nhận XML làm định dạng đầu vào. Mặt khác, bạn có thể có dữ liệu dự án ở định dạng XML mà bạn có thể muốn chuyển đổi sang định dạng MPP. Đối với những trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng MPP và XML theo nhu cầu của mình. Để đạt được mục tiêu đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XML và ngược lại theo cách lập trình bằng C#.

C# API để chuyển đổi XML sang MPP và Vice Versa

Aspose.Tasks for .NET là một API để làm việc với các tệp Microsoft Project (MPP). Nó cho phép bạn đọc và ghi các tệp MPP / XML mà không yêu cầu cài đặt Microsoft Project. Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp XML sang định dạng MPP và ngược lại bằng cách sử dụng API. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Sao chép Dữ liệu từ Tệp XML sang Tệp MPP bằng C#

Sau đây là các bước để sao chép dữ liệu từ tệp XML sang tệp MPP bằng C#.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách sao chép dữ liệu từ tệp XML sang tệp MPP bằng C#.

// Tải tệp XML
Project xmlProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\CopyToProjectEmpty.xml");

// Tải tệp MPP mẫu
Project mppProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\Blank2010.mpp");

// Sao chép dữ liệu từ XML sang MPP
xmlProject.CopyTo(mppProject);

// Lưu tệp MPP
mppProject.Save("OutputDirectory\\ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Chuyển đổi tệp MPP thành tệp XML bằng C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp MPP sang tệp XML bằng C#.

Đoạn mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp MPP sang tệp XML bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Lưu tệp MPP dưới dạng XML
project.Save("OutputDirectory\\Output.xml", SaveFileFormat.XML);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp XML sang định dạng MPP và tệp MPP sang định dạng XML bằng C#. Bạn đã học cách đạt được những chuyển đổi này chỉ với một vài dòng mã bằng cách sử dụng API Aspose.Tasks for .NET. API cung cấp nhiều tính năng bổ sung để làm việc với các tệp MPP mà bạn có thể khám phá chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm