Chuyển đổi MS Project MPP thành Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) bằng Java

Microsoft Project cho phép theo dõi, tổ chức và quản lý các dự án. Nó lưu trữ các nhiệm vụ, bài tập của dự án cũng như các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án trong các tệp MPP. Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu dự án từ tệp MPP sang nhiều định dạng ảnh khác nhau như JPEG, PNG, BMP, và TIFF. Nó cho phép chia sẻ thông tin dự án ở định dạng hình ảnh chỉ đọc. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất MPP của MS Project sang hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) trong Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Java API để xuất MPP sang hình ảnh
 2. Xuất MPP sang JPG
 3. Chuyển MPP sang PNG
 4. Chuyển MPP thành BMP
 5. Lưu tệp MPP dưới dạng TIFF nhiều trang

API Java để xuất MPP sang hình ảnh

Để xuất dữ liệu / thông tin dự án từ các tệp MPP, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for Java. Nó là một thư viện Java cho phép đọc và ghi các tệp MPP mà không yêu cầu Microsoft Project. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp MPP sang hình ảnh.

Lớp Dự án của API đại diện cho một dự án và hiển thị nhiều phương thức khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau. Phương thức save() của lớp này cho phép lưu dự án ở một định dạng ảnh xác định. Lớp ImageSaveOptions của API cho phép chỉ định các tùy chọn bổ sung khi kết xuất các trang của dự án thành hình ảnh. Tất cả các định dạng hình ảnh được hỗ trợ được xác định trong liệt kê SaveFileFormat.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.5</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency> 

Xuất MPP sang JPG bằng Java

Chúng tôi có thể xuất tệp MPP sang định dạng ảnh JPG / JPEG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions với SaveFileFormat.Jpeg làm đối số.
 3. Sau đó, chỉ định chất lượng của ảnh JPEG bằng thuộc tính JpegQuality.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() và lưu ảnh JPEG.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang ảnh JPEG bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi ảnh MPP sang JPEG.
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Khởi tạo các tùy chọn lưu hình ảnh
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Jpeg);

// Để điều chỉnh chất lượng JPEG, người ta có thể sử dụng thuộc tính ImageSaveOptions.JpegQuality.
// Phạm vi giá trị cho phép là 0..100.
options.setJpegQuality(50);

// Lưu dưới dạng JPEG
project.save("C:\\Files\\Tasks\\SaveAsImages\\image_out.jpeg", options);

Chuyển đổi MPP sang PNG bằng Java

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh PNG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp MPP bằng lớp Dự án.
 2. Tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions bằng cách sử dụng kiểu liệt kê SaveFileFormat.Png.
 3. Cuối cùng, lưu hình ảnh PNG bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh PNG bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh MPP sang PNG.
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Khởi tạo các tùy chọn lưu hình ảnh 
// và đặt định dạng lưu dưới dạng PNG
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Png);

// Lưu dưới dạng PNG
project.save("C:\\Files\\Tasks\\SaveAsImages\\image_out.png", options);

Chuyển đổi MPP sang BMP bằng Java

Tương tự, chúng ta có thể chuyển đổi ảnh MPP sang BMP bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt SaveFileFormat là Bmp ở bước # 2.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang hình ảnh BMP bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh MPP sang BMP.
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Khởi tạo các tùy chọn lưu hình ảnh 
// và đặt định dạng lưu là BMP
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Bmp);

// Lưu dưới dạng BMP
project.save("C:\\Files\\Tasks\\SaveAsImages\\image_out.bmp", options);

Lưu tệp MPP dưới dạng TIFF nhiều trang bằng Java

Để lưu tệp MPP dưới dạng hình ảnh TIFF nhiều trang, vui lòng làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt SaveFileFormat là Tiff ở bước # 2.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP thành hình ảnh TIFF nhiều trang bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh MPP sang TIFF.
// Tải tệp MPP
Project project = new Project("C:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Khởi tạo các tùy chọn lưu hình ảnh 
// và đặt định dạng lưu là Tiff
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.Tiff);

// Lưu dưới dạng TIFF
project.save("C:\\Files\\Tasks\\SaveAsImages\\image_out.tiff", options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.Tasks for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang định dạng ảnh bằng Java. Cụ thể, chúng ta đã học cách chuyển đổi các tệp MPP sang ảnh JPEG, PNG, BMP và TIFF theo lập trình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Tasks for Java bằng cách sử dụng tài liệu và khám phá một loạt các tính năng bổ sung để làm việc với các tệp MPP. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm