Chuyển đổi Latex sang XPS trong Java

LaTeX được thiết kế để cung cấp ngôn ngữ đánh dấu mô tả và được sử dụng rộng rãi trong học thuật. Nó phổ biến để tạo tài liệu khoa học hoặc nghiên cứu. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu LaTeX sang XPS trong các ứng dụng của mình. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp TeX thành tài liệu XPS theo lập trình trong Java.

Công cụ chuyển đổi tài liệu TeX sang XPS - Cấu hình API Java

API Aspose.TeX for Java có thể được sử dụng để sắp chữ các tệp LaTeX và TeX trong các ứng dụng Java của bạn. Nó hỗ trợ xuất các tệp TeX sang các định dạng tệp khác nhau như SVG, XPS, PNG, v.v. Bạn có thể tải xuống tệp JAR từ trang Bản phát hành mới hoặc dán cấu hình Maven sau vào pom .xml tệp của dự án của bạn để định cấu hình nó từ repository:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi LaTeX TeX sang XPS trong Java

Các bước bên dưới giải thích cách chuyển đổi tệp LaTeX thành tài liệu XPS trong Java:

 1. Khởi tạo một phiên bản cho các tùy chọn chuyển đổi LaTeX.
 2. Đặt thư mục để thao tác các tệp.
 3. Tạo một đối tượng của lớp XPSSaveOptions.
 4. Chạy chuyển đổi để xuất LaTeX sang định dạng XPS.

Chuyển đổi tài liệu LaTeX sang XPS theo phương pháp lập trình trong Java

Các bước sau đây trình bày cách chuyển đổi tệp LaTeX sang tài liệu XPS theo lập trình trong Java:

 1. Khởi tạo một thể hiện cho các tùy chọn chuyển đổi LaTeX với lớp TeXOptions.
 2. Đặt thư mục để thao tác các tệp.
 3. Khởi tạo một thể hiện của lớp XPSSaveOptions.
 4. Chạy chuyển đổi tệp LaTeX sang XPS với lớp TexJob.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi tệp LaTeX sang XPS theo lập trình trong Java:

// Tạo các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng Object LaTeX trên phần mở rộng công cụ Object TeX.
TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra.
options.setOutputWorkingDirectory(new OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng XPS.
options.setSaveOptions(new com.aspose.tex.rendering.XpsSaveOptions());

// Chạy chuyển đổi định dạng LaTeX sang XPS.
new com.aspose.tex.TeXJob("hello-world.ltx", new com.aspose.tex.rendering.XpsDevice(), options).run();

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn muốn dùng thử các tính năng API với công suất đầy đủ của chúng? Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để tránh các giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp LaTeX sang tài liệu XPS theo lập trình trong Java. Hơn nữa, bạn có thể muốn truy cập phần tài liệu để xem các tính năng khác được API hỗ trợ. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm