Mục lục trong Word trong Java

Mục lục(TOC) trong tài liệu Word cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về nội dung của tài liệu. Ngoài ra, nó cho phép bạn điều hướng đến một phần cụ thể của tài liệu. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với mục lục trong tài liệu Word theo chương trình. Đặc biệt, bài viết đề cập đến cách thêm hoặc cập nhật mục lục trong tài liệu Word bằng Java.

Java API để Thêm và Cập nhật Mục lục trong Tài liệu Word

Để làm việc với mục lục trong tài liệu Word, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Java. Đây là một API xử lý văn bản mạnh mẽ cho phép bạn tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi các tài liệu Word. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.6</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Thêm Mục lục trong Tài liệu Word trong Java

Sau đây là các bước để thêm mục lục vào tài liệu Word bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm mục lục vào tài liệu Word trong Java.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Word.docx");

// Tạo một trình xây dựng tài liệu
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Chèn mục lục vào đầu tài liệu.
builder.insertTableOfContents("\\o \"1-3\" \\h \\z \\u");
builder.insertBreak(BreakType.PAGE_BREAK);

// Mục lục mới được chèn vào ban đầu sẽ trống.
// Nó cần được điền bằng cách cập nhật các trường trong tài liệu.
doc.updateFields();

// Lưu tài liệu đã cập nhật
doc.save("Output.docx");

Cập nhật TOC trong tài liệu Word trong Java

Sau đây là các bước để cập nhật mục lục trong tài liệu Word bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách cập nhật mục lục trong tài liệu Word.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Word.docx");

// Cập nhật bảng nội dung
doc.updateFields();

// Lưu tài liệu đã cập nhật
doc.save("Output.docx");

Java API để làm việc với TOC trong Word - Nhận Giấy phép API miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách làm việc với mục lục trong tài liệu Word theo chương trình. Các bước và mẫu mã đã chỉ ra cách thêm hoặc cập nhật mục lục trong tài liệu Word bằng Java. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API xử lý văn bản Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm