Mặc dù có các ngày nghỉ lễ, nhưng tháng này đã kết thúc với năng suất tốt, 57 cải tiến và bản sửa lỗi (trong số đó có 4 vấn đề về Hỗ trợ Doanh nghiệp và 3 vấn đề về Hỗ trợ Ưu tiên) đã được đưa vào bản phát hành định kỳ hàng tháng này. Tổng số 105 vấn đề đã được xử lý.

Tải tài liệu PDF hiện được hỗ trợ bởi Aspose.Words for .NET Standard. Đây là codec định dạng tệp đầu tiên được bao gồm dưới dạng plugin trong Aspose.Words. Để tải tài liệu PDF hoạt động trong ứng dụng .NET Core của bạn, bạn nên thêm tham chiếu đến Aspose.Words.Pdf2Word.dll hoặc chỉ cần thêm tham chiếu NuGet vào Aspose.Words. Tải tài liệu PDF đơn giản như tải tài liệu Word thông thường.

Nhóm Mô hình/Chuyển đổi đã cung cấp một số tính năng mới. Đáng chú ý nhất là:

  • Phiên bản Word 2019 được đặt mặc định. Từ bây giờ, tất cả các tài liệu được tải vào mô hình theo hành vi của MS Word 2019.
  • Thuộc tính FieldMergingArgsBase.FieldValue đã được thiết lập để thay vì đặt Văn bản, người dùng có thể đặt FieldValue có tính đến định dạng thay vì chỉ thay thế trường.
  • Hỗ trợ chèn động các tài liệu và hình ảnh từ các byte được mã hóa Base64 và cài đặt giá trị hộp kiểm động cho Công cụ báo cáo LINQ.

Nhóm kết xuất đã quản lý để khắc phục các sự cố kết xuất khác nhau đối với Biểu đồ DrawingML, hình dạng VML, hiệu ứng văn bản DrawingML. Kết xuất hình nền cũng đã được cải thiện để gần giống với đầu ra MS Word hơn. Bản phát hành đầu tiên của Kết xuất hiệu ứng 3D thông qua OpenGL đang ở giai đoạn hoàn thiện, nhóm Java đã đưa ra đề xuất tinh chỉnh mã để tự động chuyển, vì vậy họ đã quyết định hoãn phát hành cho đến tháng sau, sử dụng thời gian này để cải thiện mã số.

Nhóm Bố cục đã cải thiện quá trình xử lý vùng gạch nối, cắt bớt đường viền đoạn bên trong hộp văn bản, triển khai thông báo cho người dùng khi tài liệu được lắp ráp với các hình dạng nổi được lồng trong hộp văn bản để làm cho quy trình bố cục có nhiều thông tin hơn và dễ đoán hơn.