Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB trong C#

Định dạng EPUB được sử dụng cho các ấn phẩm điện tử, thường được gọi là sách điện tử. Các tệp EPUB được hỗ trợ bởi một loạt các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. Trong nhiều trường hợp, tài liệu được tạo ở định dạng MS Word thường không được hỗ trợ sẵn trên các thiết bị thông minh. Do đó, các tệp Word được chuyển đổi sang định dạng EPUB. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi các tệp Word (DOCX, DOC, v.v.) sang EPUB theo cách lập trình bằng C#.

API C# cho Chuyển đổi Word sang EPUB

Để chuyển đổi tệp MS Word sang định dạng EPUB, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. API được thiết kế để hoạt động với các tài liệu MS Word từ bên trong các ứng dụng .NET. Nó cho phép bạn tạo, thao tác và chuyển đổi các tài liệu Word với độ trung thực cao. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt trực tiếp từ NuGet bằng bảng điều khiển trình quản lý gói.

PM> Install-Package Aspose.Words

Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Word DOCX sang EPUB trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp DOCX thành EPUB trong C#.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("document.docx");

// Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB
doc.Save("word-to-epub.epub");

Tùy chỉnh chuyển đổi từ sang EPUB trong C#

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi Word sang EPUB bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau được cung cấp bởi Aspose.Words for .NET. Ví dụ: bạn có thể chỉ định lược đồ mã hóa, bật hoặc tắt xuất thông tin tài liệu, v.v. Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi Word sang EPUB.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chỉ định các tùy chọn bổ sung trong chuyển đổi Word sang EPUB.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("document.docx");

// Tạo một đối tượng cho các tùy chọn lưu
HtmlSaveOptions saveOptions = new HtmlSaveOptions();

// Đặt mã hóa mong muốn
saveOptions.Encoding = Encoding.UTF8;

// Chỉ định các phần tử để tách HTML nội bộ tại. Điều này tạo ra một HTML mới trong EPUB 
// điều này cho phép bạn giới hạn kích thước của từng phần HTML. Điều này rất hữu ích cho những người đọc không thể đọc 
// Các tệp HTML lớn hơn một kích thước nhất định, ví dụ: 300kb.
saveOptions.DocumentSplitCriteria = DocumentSplitCriteria.HeadingParagraph;

// Cho phép xuất thuộc tính tài liệu
saveOptions.ExportDocumentProperties = true;

// Chỉ định định dạng lưu
saveOptions.SaveFormat = SaveFormat.Epub;

// Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB
doc.Save("word-to-epub.epub", saveOptions);

Nhận giấy phép miễn phí

Nhận giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words dành cho .NET mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng EPUB trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh động chuyển đổi Word sang EPUB bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá thêm về Aspose. AdWords for .NET. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể cho chúng tôi biết thông qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Nếu bạn cần lấy tài liệu Word từ bản trình bày PowerPoint, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi Aspose Trình bày sang Tài liệu Word.