Chuyển Word DOC sang JPG trong Java

Trong các trường hợp khác nhau, chúng tôi cần hiển thị MS Word DOC / DOCX vào các ứng dụng của mình theo chương trình. Một trong những cách thuận tiện nhất trong các trường hợp như vậy là chuyển đổi từ định dạng DOC hoặc DOCX sang JPG. Để thực hiện điều đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX sang JPG trong Java. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách tùy chỉnh chuyển đổi DOC sang JPG bằng các tùy chọn khác nhau.

Java API cho DOC DOCX sang JPG - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words for Java là một API giàu tính năng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tài liệu MS Word trong các ứng dụng dựa trên Java. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi DOC / DOCX sang JPG. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi DOC sang JPG trong Java

Bạn có thể chuyển đổi DOC / DOCX thành hình ảnh JPG, PNG, BMP, GIF hoặc TIFF tùy theo yêu cầu của bạn. Để đặt định dạng hình ảnh đầu ra, enum SaveFormat được sử dụng. Hãy chuyển đổi tệp DOCX sang JPG trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi DOCX sang JPG trong Java.

// tải tài liệu
Document doc = new Document("calibre.docx");

// đặt định dạng hình ảnh đầu ra bằng SaveFormat
var options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.JPEG);

// lặp qua các trang và chuyển đổi chúng sang hình ảnh JPG
for (int pageNumber = 0; pageNumber < doc.getPageCount(); pageNumber++)
{
  // Lưu trang dưới dạng JPG
  options.setPageSet(new PageSet(pageNumber));
  doc.save(pageNumber + "_page.jpg", options);
}

Java DOCX sang JPG - Tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi DOC sang PNG bằng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể đặt độ phân giải ngang, độ phân giải dọc, độ phân giải tổng thể, tỷ lệ, định dạng pixel, độ sáng, chế độ màu, độ tương phản,… Sau đây là các bước để tùy chỉnh DOC sang JPG trong Java.

 • Tải tệp DOC bằng lớp Tài liệu.
 • Tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions và chỉ định định dạng hình ảnh đầu ra.
 • Đặt các tùy chọn mong muốn như độ sáng, độ tương phản, v.v. bằng đối tượng ImageSaveOptions.
 • Lặp lại các trang trong tài liệu.
 • Chuyển đổi từng trang sang JPG bằng phương pháp Document.save (string, ImageSaveOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi Java DOC sang JPG bằng các tùy chọn khác nhau.

// tải tài liệu
Document doc = new Document("calibre.docx");

// đặt định dạng hình ảnh đầu ra bằng SaveFormat
var options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.JPEG);

// thay đổi độ sáng và độ tương phản của hình ảnh
// cả hai đều ở thang điểm 0-1 và ở mức 0,5 theo mặc định
options.setImageBrightness(0.30f);
options.setImageContrast(0.7f);

// thay đổi độ phân giải ngang
// giá trị mặc định cho các thuộc tính này là 96.0, cho độ phân giải 96dpi
options.setHorizontalResolution(72f);

// lặp qua các trang và chuyển đổi chúng sang hình ảnh JPG
for (int pageNumber = 0; pageNumber < doc.getPageCount(); pageNumber++)
{
  // Lưu trang dưới dạng JPG
  options.setPageSet(new PageSet(pageNumber));
  doc.save(pageNumber + "_page.jpg", options);
}

Java DOCX to JPG Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển Word DOC / DOCX sang JPG trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi DOC sang JPG bằng các tùy chọn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose. AdWords dành cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm