Chuyển đổi Word sang Markdown trong Java

Ngày nay, định dạng Markdown(MD) được nhiều người lựa chọn để viết các bài báo, blog và tài liệu trực tuyến. Tuy nhiên, cú pháp của nó trở nên khó nhớ và khó viết trong trường hợp các tài liệu có kích thước lớn. Để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, bạn có thể viết nội dung trong MS Word và sau đó chuyển đổi tệp DOC sang Markdown. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi DOC sang Markdown (.md) trong Java.

Java DOC to Markdown Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tệp DOC sang định dạng Markdown, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Java. API nói trên cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu Word từ bên trong các ứng dụng Java. Ngoài ra, nó còn cung cấp trình chuyển đổi tài liệu chất lượng cao để chuyển đổi tài liệu DOC sang các định dạng khác. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.11</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Chuyển đổi DOC sang Markdown trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp DOC sang Markdown trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp DOC thành Markdown (MD) bằng Java.

// Tải tài liệu Word từ đĩa
Document doc = new Document("document.docx");

// Lưu tài liệu ở định dạng Markdown
doc.save("word-to-markdown.md");

Java DOC để Markdown - Tùy chỉnh

Bạn cũng có thể thay đổi hành vi mặc định của API đối với chuyển đổi DOC sang Markdown. Ví dụ: bạn có thể đặt căn chỉnh của nội dung trong các bảng, chỉ định một thư mục để lưu giữ hình ảnh, v.v. Sau đây là các bước để thiết lập các tùy chọn khác nhau trong Java DOC sang chuyển đổi Markdown.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi DOC sang Markdown bằng Java.

// Tải tài liệu Word từ đĩa
Document doc = new Document("document.docx");

// Đặt tùy chọn Markdown
MarkdownSaveOptions so = new MarkdownSaveOptions();
so.setImagesFolder("D:\\Images");

// Lưu tài liệu ở định dạng Markdown
doc.save("word-to-markdown.md", so);

DOC to Markdown Java Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp DOC sang Markdown (.md) theo lập trình trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách sửa đổi chuyển đổi DOC thành Markdown bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau. Bạn cũng có thể khám phá các tính năng khác được cung cấp bởi Aspose.Words dành cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm