HTML sang PDF trong C#

Xuất HTML sang PDF được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như bạn có thể muốn chuyển đổi một trang web sang PDF từ trong ứng dụng của mình hoặc bạn có thể cần tạo PDF từ trình chỉnh sửa HTML WYSIWYG. Để thực hiện chuyển đổi này, trong bài viết này. bạn sẽ học cách xuất tệp HTML sang PDF bằng Python.

Trình chuyển đổi HTML sang PDF Python tốc độ cao - Tải xuống miễn phí

Để xuất nội dung HTML sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python giàu tính năng để tạo, thao tác và chuyển đổi tài liệu Word. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng chuyển đổi qua lại các tài liệu Word và PDF với độ trung thực cao. Aspose. AdWords dành cho Python được lưu trữ trên PyPI và có thể được cài đặt bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-words

Các bước xuất tệp HTML sang PDF bằng Python

Sau đây là các bước để xuất tệp HTML sang PDF bằng Aspose.Words for Python.

  • Tải xuống và cài đặt Aspose.Words dành cho Python.
  • Thêm nhập bắt buộc của thư viện.
  • Tải nội dung HTML từ tệp.
  • Lưu nội dung HTML đã tải dưới dạng PDF.

Xuất nội dung HTML sang PDF bằng Python

Bây giờ chúng ta hãy xem cách chuyển các bước được đề cập ở trên thành mã Python. Sau đây là các bước để lưu HTML dưới dạng PDF trong Python.

  • Sử dụng lớp Tài liệu để tải tệp HTML theo đường dẫn của nó.
  • Gọi phương thức Document.save (string) với đường dẫn của tệp PDF đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xuất tệp HTML sang PDF bằng Python.

import aspose.words as aw

# tải tệp HTML
doc = aw.Document("input.html")

# lưu HTML dưới dạng PDF
doc.save("html-to-pdf.pdf")

Nhập tệp HTML

C# HTML sang PDF

Tài liệu PDF được chuyển đổi

Chuyển đổi URL sang PDF

Thư viện Python để xuất HTML sang PDF - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể tải xuống và sử dụng Aspose. AdWords for Python mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách xuất nội dung HTML sang PDF theo chương trình bằng Python. Bạn có thể cài đặt Aspose.Words dành cho Python và lưu các tệp HTML ở định dạng PDF. Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose. AdWords for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Bài viết liên quan