Chuyển đổi hình ảnh sang Word trong C#

MS Word đã hoạt động trong nhiều năm cung cấp một loạt các tính năng để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Ngoài định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các đối tượng đồ họa và hình ảnh khác nhau trong tài liệu Word. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể nhận được một loạt hình ảnh mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu Word. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang tài liệu Word trong C# .NET.

Image to Word C# Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words dành cho .NET được thiết kế để tạo và thao tác các tài liệu Word từ bên trong các ứng dụng .NET. Ngoài ra, nó còn cung cấp một công cụ chuyển đổi tích hợp để chuyển đổi tài liệu và hình ảnh sang các định dạng khác. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để chuyển đổi hình ảnh sang tài liệu Word. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó từ NuGet bằng bảng điều khiển trình quản lý gói.

PM> Install-Package Aspose.Words

Các bước chuyển đổi hình ảnh sang Word trong C#

Aspose. AdWords for .NET đơn giản hóa việc chuyển đổi hình ảnh sang Word bằng cách xử lý các thao tác chuyển đổi phức tạp. Sau đây là các bước để chuyển đổi một hình ảnh sang Word trong C# bằng cách sử dụng Aspose.Words.

  • Cài đặt Aspose.Words for .NET trong ứng dụng của bạn.
  • Tạo một tài liệu Word mới.
  • Chèn hình ảnh vào tài liệu bằng đường dẫn của tệp hình ảnh.
  • Lưu tài liệu vào vị trí mong muốn của bạn.

Chuyển đổi hình ảnh sang Word trong C#

Bây giờ chúng ta hãy xem các bước nêu trên sẽ được dịch sang mã C# như thế nào. Sau đây là các bước để chuyển đổi một hình ảnh sang Word trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh sang Word trong C#.

using Aspose.Words;

// tạo tài liệu mới
var doc = new Document();

// tạo và khởi tạo trình tạo tài liệu
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// chèn hình ảnh vào tài liệu
builder.InsertImage("Input.jpg");

// lưu tài liệu
doc.Save("Output.docx");

C# Image to Word Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words dành cho .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh sang Word trong C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Words trong ứng dụng của mình và chuyển đổi một hoặc nhiều hình ảnh sang tài liệu Word trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá các tính năng khác do API cung cấp bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm