Chuyển đổi JPG sang Word trong C#

JPG là một trong những định dạng hình ảnh thường được sử dụng. Định dạng JPG hỗ trợ nén mất dữ liệu làm giảm kích thước tệp của hình ảnh. Có thể xảy ra trường hợp bạn cần nhập ảnh JPG vào tài liệu Word từ trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một loạt ảnh JPG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu Word. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh JPG sang tài liệu Word trong C# .NET.

C# JPG to Word Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi hình ảnh JPG sang tài liệu Word, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. API được thiết kế để tạo và thao tác các tài liệu Word từ bên trong các ứng dụng .NET. Ngoài ra, nó cung cấp một trình chuyển đổi chất lượng cao để chuyển đổi các tệp tài liệu và hình ảnh. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó từ NuGet bằng bảng điều khiển trình quản lý gói.

PM> Install-Package Aspose.Words

Các bước chuyển đổi JPG sang Word trong C#

Aspose. AdWords for .NET giúp bạn chuyển đổi hình ảnh JPG sang tài liệu Word dễ dàng hơn trong vài bước. Sau đây là các bước để chuyển đổi JPG sang Word trong C# bằng cách sử dụng Aspose.Words for .NET.

  • Cài đặt Aspose.Words for .NET trong ứng dụng của bạn.
  • Tạo một tài liệu Word mới.
  • Chèn hình ảnh JPG vào tài liệu bằng đường dẫn của tệp JPG.
  • Lưu tài liệu vào vị trí mong muốn của bạn.

Chuyển đổi JPG sang Word trong C#

Sau đây là các bước cùng với các lớp và phương pháp để chuyển đổi ảnh JPG sang Word trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi JPG sang Word trong C#.

using Aspose.Words;

// tạo tài liệu mới
var doc = new Document();

// tạo và khởi tạo trình tạo tài liệu
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// chèn hình ảnh vào tài liệu
builder.InsertImage("Input.jpg");

// lưu tài liệu
doc.Save("Output.doc");

C# JPG to Word Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words dành cho .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi JPG sang Word trong C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Words trong ứng dụng của mình và chuyển đổi một hoặc nhiều hình ảnh JPG sang tài liệu Word trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá các tính năng khác do API cung cấp bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm