Đánh dấu xuống Python chuyển đổi sang PDF

PDF cho phép chia sẻ tài liệu ở định dạng chỉ đọc mà không ảnh hưởng đến phong cách hoặc bố cục của chúng. Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Markdown sang định dạng PDF trước khi chúng được in hoặc chia sẻ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi Markdown sang PDF bằng Python.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Markdown là gì
 2. Python Markdown to PDF Converter API
 3. Chuyển Markdown sang PDF
 4. Đánh dấu xuống PDF với một tiêu chuẩn PDF cụ thể
 5. Chuyển đổi phạm vi trang từ Markdown sang PDF

Markdown là gì

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu nhẹ. Nó cho phép chúng tôi tạo văn bản được định dạng bằng trình soạn thảo văn bản thuần túy. Markdown thường được sử dụng để tạo tài liệu kỹ thuật. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo trang web, tài liệu, ghi chú, sách, bản trình bày và email. Tệp đánh dấu được lưu với phần mở rộng tệp .md hoặc .markdown.

Python Markdown to PDF Converter API

Để chuyển đổi tài liệu Markdown sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Words for Python. Đây là một thư viện Python giàu tính năng để đọc và thao tác các tài liệu thuộc các định dạng được hỗ trợ theo chương trình. Hơn nữa, nó cho phép chuyển đổi Markdown và các định dạng khác sang định dạng PDF với độ trung thực cao.

Vui lòng cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-words

Chuyển Markdown sang PDF bằng Python

Chúng tôi có thể chuyển đổi tài liệu Markdown sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tài liệu Markdown bằng lớp Tài liệu.
 2. Chuyển đổi tài liệu Markdown sang PDF bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Markdown sang PDF bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi tệp Markdoen sang tài liệu PDF.
import aspose.words as aw

# Tải tài liệu Markdown hiện có
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Lưu tài liệu dưới dạng PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")
Convert Markdown to PDF using Python.

Đánh dấu Python thành PDF với một tiêu chuẩn cụ thể

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi tài liệu Markdown sang một tiêu chuẩn PDF cụ thể như PDF / A. Chúng tôi có thể chỉ định tiêu chuẩn cụ thể cho tài liệu PDF trong khi chuyển đổi Markdown sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tài liệu Markdown bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt tiêu chuẩn PDF bằng thuộc tính tuân thủ.
 4. Cuối cùng, chuyển đổi tài liệu Markdown sang PDF bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi Markdown thành một tài liệu PDF tiêu chuẩn cụ thể.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi tệp Markdoen sang một tiêu chuẩn PDF cụ thể.
import aspose.words as aw

# Tải tài liệu Markdown hiện có
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Chỉ định các tùy chọn lưu và đặt tính tuân thủ PDF
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.compliance = aw.saving.PdfCompliance.PDF17

# Lưu tài liệu dưới dạng PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Chuyển đổi phạm vi trang từ MD sang PDF bằng Python

Chúng tôi có thể chuyển đổi một loạt các trang từ Markdown sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tài liệu Markdown bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt số trang bắt đầu và kết thúc bằng cách sử dụng thuộc tính tập trang.
 4. Cuối cùng, chuyển đổi tài liệu Markdown sang PDF bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một loạt các trang từ Markdown sang PDF bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi phạm vi trang từ tệp Markdoen sang tài liệu PDF.
import aspose.words as aw

# Tải tài liệu Markdown hiện có
doc = aw.Document("C:\\Files\\sample.md")

# Chỉ định các tùy chọn lưu và đặt phạm vi trang
saveOptions = aw.saving.PdfSaveOptions()
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])

# Lưu tài liệu dưới dạng PDF
doc.save(f"C:\\Files\\Output.pdf")

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi tệp Markdown sang PDF bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi đã thấy các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Markdown sang PDF theo lập trình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose. AdWords for Python bằng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm