Chuyển đổi tệp PDF sang HTML bằng Python

PDF là định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Do đó, bạn có thể mở các tệp PDF mà không cần lo lắng về nền tảng bên dưới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi các tệp PDF thành HTML, chẳng hạn như để nhúng chúng vào các trang web. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tài liệu PDF sang tệp HTML theo lập trình bằng Python.

Thư viện chuyển đổi PDF sang HTML trong Python

Để xuất tệp PDF sang HTML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python giàu tính năng để tạo, thao tác và chuyển đổi tài liệu Word. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng chuyển đổi tài liệu PDF chất lượng cao. Thư viện được lưu trữ trên PyPI và có thể được cài đặt bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Cách chuyển PDF sang HTML bằng Python

Việc chuyển đổi tài liệu PDF sang HTML đơn giản như chiếc bánh bằng cách sử dụng Aspose.Words for Python. Bạn chỉ cần tải tài liệu PDF và lưu dưới dạng tệp HTML. Các bước sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PDF sang HTML bằng Python.

  • Tải tài liệu PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu PDF dưới dạng HTML bằng phương thức Document.save (string).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu PDF sang HTML theo chương trình.

import aspose.words as aw

# Tải tệp PDF
doc = aw.Document("PDF.pdf")

# Lưu tài liệu dưới dạng HTML
doc.save("Document.html")

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose. AdWords for Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang HTML bằng Python. Bạn có thể chỉ cần cài đặt thư viện và tích hợp chuyển đổi PDF sang HTML vào các ứng dụng Python của mình. Bạn cũng có thể khám phá các tính năng khác của Aspose. AdWords for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm