Chuyển đổi PDF sang Markdown bằng Python

PDF là định dạng tệp phổ biến thường được sử dụng để in và chia sẻ tài liệu. Nó cung cấp một bố cục nhất quán của tài liệu trên các nền tảng không đồng nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp PDF sang định dạng markdown(.md) theo lập trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng đánh dấu trong Python.

Thư viện chuyển đổi PDF sang Markdown trong Python

Để lưu các tệp PDF ở định dạng đánh dấu, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu văn bản một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt nó trong ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Chuyển đổi PDF sang Markdown bằng Python

Hãy xem cách chuyển đổi tệp PDF sang đánh dấu bằng Python. Đối với điều này, bạn chỉ cần tải tệp PDF và lưu nó dưới dạng tệp đánh dấu. Sau đây là các bước để lưu tệp PDF ở định dạng đánh dấu xuống trong Python.

  • Tải tệp PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu PDF dưới dạng đánh dấu bằng cách sử dụng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện chuyển đổi PDF sang đánh dấu bằng Python.

import aspose.words as aw

# Tải tệp PDF
doc = aw.Document("Input.pdf")

# Lưu PDF dưới dạng đánh dấu
doc.save("Output.md")

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose. AdWords dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng đánh dấu trong Python. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose. AdWords for Python và thực hiện chuyển đổi PDF sang đánh dấu từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm