Chuyển đổi PDF sang TXT bằng Python

PDF là định dạng tệp nổi tiếng cung cấp bố cục nhất quán của tài liệu trên các nền tảng không đồng nhất. Nó cung cấp một loạt các tính năng và yếu tố để tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như để phân tích cú pháp văn bản trong tài liệu, bạn phải chuyển đổi tệp PDF sang định dạng TXT theo chương trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng TXT bằng Python.

Thư viện chuyển đổi PDF sang TXT trong Python

Để lưu tệp PDF ở định dạng TXT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu văn bản một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện trong ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Cách chuyển PDF sang TXT bằng Python

Hãy xem cách chuyển đổi tệp PDF sang TXT bằng Python. Đối với điều này, bạn chỉ cần tải tệp PDF và lưu nó dưới dạng tệp TXT. Sau đây là các bước để lưu tệp PDF ở định dạng TXT trong Python.

  • Tải tệp PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu PDF dưới dạng TXT bằng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện chuyển đổi PDF sang TXT bằng Python.

import aspose.words as aw

# Tải tệp PDF
doc = aw.Document("Input.pdf")

# Chuyển đổi PDF sang TXT
doc.save("Output.txt")

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose. AdWords dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng TXT bằng Python. Do đó, bạn có thể xử lý văn bản trong tệp PDF thuận tiện hơn. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Words for Python và thực hiện chuyển đổi PDF sang TXT từ bên trong các ứng dụng Python của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm