Chuyển đổi PNG sang SVG Python

SVG là định dạng tệp vectơ thân thiện với web được sử dụng để hiển thị hình ảnh hai chiều trên internet. Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi ảnh PNG sang định dạng SVG để hiển thị mà không ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PNG sang SVG trong Python.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

  1. SVG là gì
  2. API chuyển đổi PNG sang SVG của Python
  3. Chuyển đổi PNG thành SVG

SVG là gì

SVG là viết tắt của Scalable Vector Graphics. Nó được sử dụng để xác định hình ảnh động và đồ họa hai chiều ở định dạng hình ảnh vectơ dựa trên XML. Nó sử dụng dữ liệu vectơ để tạo nên hình ảnh thay vì các pixel duy nhất. Hình ảnh SVG có thể mở rộng đến bất kỳ độ phân giải nào.

API chuyển đổi PNG sang SVG trong Python

Để chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng SVG, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Words for Python. Đây là một thư viện Python giàu tính năng để đọc và thao tác các tài liệu thuộc các định dạng được hỗ trợ theo lập trình. Hơn nữa, nó cho phép chuyển đổi hình ảnh PNG sang định dạng SVG với độ trung thực cao.

Vui lòng cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-words

Chuyển đổi PNG thành SVG bằng Python

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh PNG sang SVG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
  2. Tiếp theo, tạo một đối tượng của lớp DocumentBuilder.
  3. Sau đó, gọi phương thức inserttimage() để tải và chèn hình ảnh PNG.
  4. Sau đó, chỉ định SaveFormat là SVG bằng cách sử dụng lớp ImageSaveOptions.
  5. Chuyển đổi PNG thành SVG bằng phương thức gethaperenderer(). Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang SVG bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi PNG thành SVG
import aspose.words as aw

#  Tạo đối tượng tài liệu
doc = aw.Document()

# Tạo một đối tượng trình tạo tài liệu
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# Tải và chèn hình ảnh PNG
shape = builder.insert_image("C:\\Files\\logo.png")

# Chỉ định định dạng lưu hình ảnh là SVG
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.SVG)

# Lưu hình ảnh dưới dạng SVG
shape.get_shape_renderer().save("C:\\Files\\logo_out.svg", saveOptions)
Convert PNG to SVG using Python.

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi ảnh raster PNG sang định dạng SVG trong Python. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose. AdWords for Python bằng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm