Chuyển đổi PNG sang Word trong C#

MS Word cung cấp một loạt các tính năng thú vị để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Bạn có thể làm phong phú thêm tài liệu của mình với định dạng văn bản, bảng, đồ họa, hình ảnh, WordArt, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần nhập hình ảnh PNG vào tài liệu Word theo chương trình. Hoặc bạn có thể nhận được một loạt hình ảnh PNG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu Word. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh PNG sang Word trong C# .NET.

C# PNG to Word Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi hình ảnh PNG sang tài liệu Word, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. Nó là một API tuyệt vời được phát triển chủ yếu để tạo và thao tác các tài liệu Word. Ngoài ra, nó cung cấp một bộ chuyển đổi tốc độ cao và độ trung thực cao để chuyển đổi các tệp tài liệu và hình ảnh. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó từ NuGet bằng bảng điều khiển trình quản lý gói.

PM> Install-Package Aspose.Words

Các bước chuyển đổi PNG sang Word trong C#

Aspose. AdWords for .NET ẩn các hoạt động chuyển đổi phức tạp và cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tệp tài liệu hoặc hình ảnh nào trong vòng vài bước. Sau đây là các bước để chuyển đổi PNG sang Word trong C# bằng cách sử dụng Aspose. AdWords for .NET.

  • Cài đặt Aspose.Words for .NET trong ứng dụng của bạn.
  • Tạo một tài liệu Word mới.
  • Chèn hình ảnh PNG vào tài liệu bằng đường dẫn của tệp PNG.
  • Lưu tài liệu vào vị trí mong muốn của bạn.

Chuyển đổi PNG sang Word trong C#

Chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước nêu trên để chuyển đổi PNG sang Word thành mã C#. Sau đây là các bước để chuyển đổi PNG sang Word trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PNG sang Word trong C#.

using Aspose.Words;

// tạo tài liệu mới
var doc = new Document();

// tạo và khởi tạo trình tạo tài liệu
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// chèn hình ảnh PNG vào tài liệu
builder.InsertImage("Input.png");

// lưu tài liệu
doc.Save("Output.docx");

C# PNG to Word Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words dành cho .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi PNG sang Word trong C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt Aspose.Words trong ứng dụng của mình và chuyển đổi một hoặc nhiều hình ảnh PNG sang tài liệu Word trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá các tính năng khác do API cung cấp bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm