RTF sang PDF Java

Định dạng RTF đã được Microsoft giới thiệu để tạo tài liệu văn bản đa dạng thức. Khả năng tương tác của RTF giúp bạn có thể trao đổi nội dung giữa các sản phẩm khác nhau của Microsoft cũng như các hệ điều hành không đồng nhất. Tuy nhiên, bạn có thể cần chuyển RTF sang PDF để in, chia sẻ hoặc các mục đích khác. Do đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp RTF sang PDF trong Java.

API chuyển đổi Java RTF sang PDF - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tài liệu RTF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Java. Đây là một API xử lý văn bản phổ biến và giàu tính năng cho phép bạn tạo, xử lý và chuyển đổi các tài liệu MS Word. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.6</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Chuyển đổi tệp RTF sang PDF trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp RTF sang định dạng PDF trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp RTF sang PDF.

// Tạo đối tượng tài liệu
Document pdfDocument = new Document("document.rtf");

// Chuyển RTF sang PDF
pdfDocument.save("RTF-to-PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

Java RTF to PDF Converter - Nhận Giấy phép API Miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp RTF sang định dạng PDF trong Java. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp trong các ứng dụng của mình để tự động chuyển đổi RTF sang PDF. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về API xử lý văn bản Java bằng cách sử dụng tài liệu cũng như các mẫu mã nguồn có sẵn trên GitHub. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm