Chuyển đổi văn bản sang PNG, JPEG và Ảnh GIF trong C#

Trong nhiều trường hợp, bạn phải chuyển đổi văn bản thành các định dạng chỉ đọc như hình ảnh hoặc PDF. Trong bài viết trước, chúng tôi đã trình bày cách chuyển đổi văn bản trong tệp TXT sang PDF. Để chuyển đổi văn bản sang hình ảnh từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong C# .NET.

Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong C# - .NET API

Để chuyển đổi văn bản sang hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET. Nó là một API mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu MS Word. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi MS Word và các tài liệu văn bản sang nhiều định dạng tệp khác nhau. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt trực tiếp từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words

Chuyển đổi văn bản (TXT) sang hình ảnh trong C#

Tệp TXT là cách đơn giản và dễ dàng nhất để lưu trữ văn bản thuần túy mà không cần bất kỳ định dạng nào. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng tệp TXT và chuyển đổi văn bản của nó thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Sau đây là các bước để chuyển văn bản thành hình ảnh trong C#.

 • Tải tệp văn bản bằng lớp Tài liệu.
 • Lặp lại tất cả các trang trong tài liệu.
 • Trích xuất từng trang bằng phương pháp Document.ExtractPages().
 • Lưu trang dưới dạng PNG (hoặc định dạng hình ảnh khác) bằng phương pháp Document.Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong C#.

// Tải tệp văn bản
Document doc = new Document("Input.txt");

// Lặp lại từng trang
for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++)
{
  // Trích xuất trang
  var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1);

  // Lưu dưới dạng hình ảnh, ví dụ: PNG
  extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.png");
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi văn bản sang hình ảnh theo chương trình trong C#. Bạn có thể sử dụng mẫu mã được cung cấp và chuyển đổi văn bản trong tệp TXT sang ảnh PNG, JPEG hoặc GIF một cách liền mạch. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác được cung cấp bởi Aspose.Words dành cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm