Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong Java

Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh thường được yêu cầu trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như, để làm cho văn bản ở chế độ chỉ đọc. Trong bài viết trước, chúng tôi đã viết về cách chuyển đổi văn bản trong tệp TXT sang PDF trong Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, tức là PNG, JPEG hoặc GIF, trong Java.

Chuyển đổi văn bản Java sang hình ảnh (PNG, JPEG hoặc GIF) - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words for Java là một API giàu tính năng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tài liệu MS Word trong các ứng dụng dựa trên Java. Hơn nữa, nó hỗ trợ chuyển đổi tài liệu văn bản có độ trung thực cao sang các định dạng tài liệu và hình ảnh khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Java để chuyển đổi văn bản sang các hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi văn bản (TXT) sang hình ảnh trong Java

Tệp TXT cung cấp cách đơn giản và dễ dàng nhất để lưu trữ văn bản thuần túy mà không cần bất kỳ định dạng nào. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng tệp TXT và chuyển đổi văn bản của nó thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Sau đây là các bước để chuyển văn bản thành hình ảnh trong Java.

 • Tải tệp văn bản bằng lớp Tài liệu.
 • Lặp lại tất cả các trang trong tài liệu.
 • Trích xuất từng trang bằng phương pháp Document.ExtractPages().
 • Lưu trang dưới dạng PNG (hoặc định dạng hình ảnh khác) bằng phương pháp Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu văn bản thành hình ảnh trong Java.

// Tải tệp văn bản
Document doc = new Document("Input.txt");

// Lặp lại từng trang
for (int page = 0; page < doc.getPageCount(); page++) {
	// Trích xuất trang
	var extractedPage = doc.extractPages(page, 1);

	// Lưu dưới dạng hình ảnh, ví dụ: PNG
	extractedPage.save("Output_" + page + ".png");
}

Thư viện chuyển đổi văn bản sang hình ảnh của Java - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh theo lập trình trong Java. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và sử dụng mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Words dành cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm