Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF bằng Python

Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh thường được yêu cầu trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như, để làm cho văn bản ở chế độ chỉ đọc. Bạn có thể chuyển đổi văn bản thành hình ảnh như PNG, JPG, GIF, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi văn bản thành PNG, JPEG hoặc Hình ảnh GIF được lập trình bằng Python.

API để chuyển đổi văn bản sang hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF bằng Python

Để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu văn bản một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện trong ứng dụng Python của mình từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose-words

Chuyển đổi văn bản (TXT) sang hình ảnh bằng Python

Tệp TXT cung cấp cách đơn giản và dễ dàng nhất để lưu trữ văn bản thuần túy mà không cần bất kỳ định dạng nào. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng tệp TXT và chuyển đổi văn bản của nó thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Sau đây là các bước để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python.

  • Tải tệp văn bản bằng lớp Tài liệu.
  • Lặp lại tất cả các trang trong tài liệu.
  • Trích xuất từng trang bằng phương thức Document.extractpages().
  • Lưu trang dưới dạng PNG (hoặc một định dạng hình ảnh khác) bằng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python.

import aspose.words as aw

# tải tài liệu văn bản
doc = aw.Document("Input.txt")

# lặp qua các trang
for page in range(0, doc.page_count):
    # lưu mỗi trang dưới dạng ảnh jpg
    extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
    extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.jpg")

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Words dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh theo chương trình bằng Python. Bạn chỉ cần cài đặt thư viện và sử dụng mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ câu hỏi hoặc thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm