Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB bằng Java

Hầu hết các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. đều hỗ trợ định dạng EPUB để xem hoặc đọc tài liệu. Đây là một định dạng thường được sử dụng cho sách điện tử hoặc các ấn phẩm điện tử. Mặt khác, các định dạng MS Word, chẳng hạn như DOCX, DOC, v.v., là một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi trong thế giới kỹ thuật số. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi MS Word DOC DOCX sang EPUB theo chương trình trong Java. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh chuyển đổi Word DOC sang EPUB bằng các tùy chọn khác nhau.

Java API cho Word DOC Chuyển đổi DOCX sang EPUB

Để chuyển đổi các tệp DOCX, DOC, v.v. sang định dạng EPUB, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Java. API nói trên cho phép bạn tạo và thao tác các tài liệu MS Word một cách liền mạch. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện chuyển đổi độ trung thực cao các tệp Word sang các định dạng khác như EPUB, HTML, PDF, v.v. Bạn có thể tải xuống tệp JAR của API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng dựa trên Maven của bạn bằng cách sử dụng các cấu hình sau .

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.11</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Chuyển đổi Word DOC sang EPUB bằng Java - Tải xuống miễn phí

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp Word DOCX sang EPUB trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp DOCX sang EPUB trong Java.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("document.docx");

// Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB
doc.save("word-to-epub.epub");

Tùy chỉnh chuyển đổi Word DOC sang EPUB trong Java

Bạn cũng có thể sửa đổi hành vi mặc định của API trong chuyển đổi Word sang EPUB bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể chỉ định lược đồ mã hóa, xuất thông tin tài liệu, đặt tiêu chí phân tách, v.v. Sau đây là các bước để tùy chỉnh chuyển đổi Word DOC sang EPUB trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi Word DOC sang EPUB trong Java.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("document.docx");

// Tạo một đối tượng cho các tùy chọn lưu
HtmlSaveOptions saveOptions = new HtmlSaveOptions();

// Đặt mã hóa mong muốn
saveOptions.setEncoding(Charset.forName("UTF-8"));

// Chỉ định các phần tử để tách HTML nội bộ tại. Điều này tạo ra một HTML mới trong EPUB 
// điều này cho phép bạn giới hạn kích thước của từng phần HTML. Điều này rất hữu ích cho những người đọc không thể đọc 
// Các tệp HTML lớn hơn một kích thước nhất định, ví dụ: 300kb.
saveOptions.setDocumentSplitCriteria(DocumentSplitCriteria.HEADING_PARAGRAPH);

// Cho phép xuất thuộc tính tài liệu
saveOptions.setExportDocumentProperties(true);

// Chỉ định định dạng lưu
saveOptions.setSaveFormat(SaveFormat.EPUB);

// Chuyển đổi tài liệu Word sang EPUB
doc.save("word-to-epub.epub", saveOptions);

Trình chuyển đổi Java Word DOC sang EPUB - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi Word DOC DOCX sang định dạng EPUB trong Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách sửa đổi chuyển đổi Word DOC sang EPUB bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau trong Java. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để tìm hiểu những gì khác mà Aspose. AdWords dành cho Java cung cấp. Trong trường hợp bạn có bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc thắc mắc nào, bạn có thể cho chúng tôi biết thông qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm