Chuyển Word sang Excel Python | Chuyển DOCX sang XLSX Python

Đôi khi chúng tôi gặp phải các tác vụ cần chuyển đổi tài liệu Word (DOC hoặc DOCX) thành tài liệu Excel. Điều này có thể hữu ích, chẳng hạn như để phân tích và báo cáo dữ liệu hoặc nếu bạn đã nhận được bất kỳ dữ liệu văn bản nào và muốn chuyển đổi nó sang định dạng bảng (XLS hoặc XLSX) để làm việc tiếp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quá trình chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX sang XLSX bằng Python:

Thư viện chuyển đổi Word sang XLSX sử dụng Python

Để chuyển đổi tài liệu từ định dạng Word sang Excel, thư viện Aspose.Words for Python đã được phát triển. Đây là bộ công cụ cung cấp cho các nhà phát triển khả năng tích hợp chức năng chuyển đổi tài liệu vào các ứng dụng Python của họ mà không cần Microsoft Word hoặc Microsoft Excel. Aspose.Words for Python cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để xử lý các tác vụ chuyển đổi tài liệu có lập trình.

Tải xuống và cài đặt thư viện Aspose.Words for Python để chuyển đổi tài liệu DOC hoặc DOCX sang định dạng XLSX. Để biết thêm thông tin về cài đặt, hãy khám phá trang Cài đặt của tài liệu chính thức.

Các bước chuyển đổi tài liệu sang định dạng Excel

Chúng ta có thể xuất văn bản, hình ảnh, bảng và các đối tượng tài liệu Word khác được định dạng và thuần túy sang định dạng bảng chỉ trong vài bước:

  1. Tải tệp Word DOCX/DOC của bạn
  2. Chuyển đổi nó sang định dạng XLSX
  3. Lưu kết quả

Ưu điểm lớn của việc sử dụng thư viện Aspose.Words cho Python và chuyển đổi phần mềm của nó là độ chính xác và tốc độ cao. Ngoài ra, như chúng tôi đã nói, bạn không cần sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba như Microsoft Word hoặc Excel.

Cách chuyển đổi tài liệu Word sang XLSX trong Python

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu Word (DOC hoặc DOCX) thành tệp XLSX trong Python bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Tải tài liệu ở định dạng DOCX hoặc DOC, sử dụng lớp Document
  2. Chuyển đổi định dạng DOCX hoặc DOC sang XLSX bằng Aspose.Words và lưu kết quả, sử dụng phương thức Document.Save

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi DOCX sang XLSX trong Python:

doc = aw.Document(docs_base.my_dir + "Pdf Document.pdf")
doc.save(docs_base.artifacts_dir + "BaseConversions.PdfToXlsx.xlsx")
Ví dụ chuyển đổi Word sang Excel | Ví dụ chuyển đổi DOCX sang XLSX

Khi chuyển đổi tài liệu sang định dạng XLSX, bạn có thể đặt các tùy chọn bổ sung để đạt được kết quả cụ thể: tìm và thay thế văn bản nhất định, chỉ định mức nén, v.v. Những cài đặt này có thể được chỉ định bằng cách sử dụng lớp XlsxSaveOptions.

Chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang XLSX trực tuyến

Bạn cũng có thể sử dụng trình chuyển đổi Word sang XLSX trực tuyến miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX sang định dạng XLSX. Chuyển đổi tài liệu Word sang XLSX với chất lượng, độ chính xác và tốc độ cao:

Tốc độ chuyển đổi chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của tệp Word nguồn và liên kết tải xuống tệp Excel đã chuyển đổi sẽ có ngay sau khi quá trình hoàn tất.

Сchuyển Word sang Excel – Tài nguyên hữu ích

  1. Đọc phần Chuyển đổi tài liệu của tài liệu chính thức để tìm hiểu thêm về tính năng chuyển đổi tài liệu
  2. Đọc bài viết Tìm và thay thế để biết thêm thông tin về cách tìm và thay thế nội dung

Nhận giấy phép chuyển đổi miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để chuyển đổi tệp Word sang định dạng XLSX mà không bị hạn chế dùng thử. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang Giấy phép Tạm thời để có hướng dẫn ngắn gọn và rõ ràng về cách lấy giấy phép miễn phí.

Ngoài ra, hãy nhớ xem Trình chuyển đổi trực tuyến từ Word sang XLSX của chúng tôi để biết cách hoạt động.

Xem thêm