Chuyển đổi Word sang JPG Python | Chuyển đổi DOCX sang JPG Python

Đôi khi chúng ta cần chuyển đổi tài liệu Word thành hình ảnh, vì các tệp DOC hoặc DOCX có thể được hiển thị khác nhau trên các thiết bị khác nhau, nhưng hình ảnh, chẳng hạn như ở định dạng JPG, sẽ trông giống nhau ở mọi nơi.

Hãy xem xét các ví dụ. Chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang JPG có thể hữu ích trong những trường hợp bạn muốn đảm bảo rằng tài liệu sẽ không dễ dàng bị sao chép hoặc sửa đổi. Hoặc bạn muốn xuất bản tài liệu trực tiếp lên trang web của mình và đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có thể xem tài liệu đó: tất cả các trình duyệt web đều hỗ trợ hiển thị JPG, nhưng không phải trình duyệt nào cũng có plug-in để xem tệp Word. Ngoài ra, JPG cũng có thể là định dạng thuận tiện hơn để hiển thị tất cả hoặc từng trang riêng lẻ của tài liệu trong trang trình bày hoặc trên máy tính của người khác, những máy tính này có thể không cài đặt phần mềm để xem tài liệu Word hoặc PDF, nhưng gần như chắc chắn đã cài đặt phần mềm xem JPG.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách chuyển đổi Word sang JPG theo chương trình bằng Python:

Thư viện chuyển đổi Word sang JPG trong Python

Có nhiều công cụ chuyển đổi tài liệu toàn diện khác nhau mà bạn có thể tích hợp vào các ứng dụng Python mà không cần sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba như Microsoft Word. Thư viện Aspose.Words for Python được thiết kế để tích hợp chính xác vào các ứng dụng của bạn nhằm chuyển đổi tài liệu từ Word sang JPG.

Tải xuống và cài đặt thư viện Aspose.Words for Python để chuyển đổi tài liệu DOC hoặc DOCX sang định dạng JPG. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt, hãy xem trang cài đặt của tài liệu chính thức.

Cách chuyển đổi DOC hoặc DOCX sang JPG trong Python

Để chuyển đổi tài liệu Word (DOC hoặc Dox) sang JPG bằng thư viện Aspose.Words for Python mạnh mẽ của chúng tôi, bạn chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản:

  1. Tải tài liệu Word của bạn bằng lớp Document
  2. Chọn định dạng lưu JPG và lưu kết quả vào JPG bằng phương thức Document.Save, qua đó hoàn tất quá trình chuyển đổi

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi DOCX sang JPG trong Python:

doc = aw.Document("Document.docx")
doc.save("BaseConversions.docx_to_jpeg.jpeg")
Ví dụ chuyển đổi Word sang JPG | Ví dụ chuyển đổi DOCX sang JPG

Thật hữu ích khi biết rằng khi chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng JPG, bạn có thể áp dụng một số cài đặt bổ sung cho phép bạn đạt được kết quả cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đặt kích thước của hình ảnh đầu ra bằng pixel hoặc xác định chất lượng của JPG được tạo. Các cài đặt bổ sung này được mô tả trong lớp ImageSaveOptions.

Chuyển đổi Word (DOC hoặc DOCX) sang JPG trực tuyến

Bạn cũng có thể sử dụng trình chuyển đổi Word sang JPG trực tuyến miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi tệp DOC hoặc DOCX thành hình ảnh:

Liên kết tải xuống hình ảnh JPG cuối cùng có sẵn ngay sau khi quá trình hoàn tất. Nếu bạn đã chuyển đổi tài liệu Word nhiều trang thì bạn sẽ tải xuống kho lưu trữ ZIP có JPG cho mỗi trang bên trong. Nếu tài liệu Word của bạn bao gồm một trang, bạn sẽ tải xuống một hình ảnh JPG.

Сchuyển Word sang JPG – Tài nguyên hữu ích

Kiểm tra tài liệu chính thức của Aspose.Words cho Python:

  1. Phần Chung Chuyển đổi tài liệu để tìm hiểu thêm về chuyển đổi tài liệu
  2. Trang Chuyển đổi tài liệu thành hình ảnh để biết thêm thông tin về cách chuyển đổi sang hình ảnh

Nhận giấy phép chuyển đổi miễn phí

Để đảm bảo rằng thư viện Aspose.Words for Python tạo ra kết quả chuyển đổi có độ chính xác cao, hãy nhận giấy phép tạm thời miễn phí để chuyển đổi tệp Word sang JPG mà không bị hạn chế dùng thử. Bạn chỉ cần truy cập trang Giấy phép tạm thời, làm theo hướng dẫn và nhận giấy phép miễn phí.

Ngoài ra, đừng quên xem Trình chuyển đổi trực tuyến từ Word sang JPG của chúng tôi để đánh giá cách hoạt động của nó.

Xem thêm