Chuyển từ sang PNG JPEG BMP bằng Python

Việc chuyển đổi các tệp MS Word sang các định dạng hình ảnh cho phép bạn nhúng các trang của tài liệu vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của mình. Để thực hiện chuyển đổi này từ bên trong các ứng dụng Python, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Word DOCX hoặc DOC thành PNG, JPEG hoặc BMP hình ảnh sử dụng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách điều khiển chuyển đổi Word sang hình ảnh bằng các tùy chọn khác nhau.

API Python cho chuyển đổi từ sang hình ảnh

Để chuyển đổi tài liệu Word sang PNG. Hình ảnh JPEG hoặc BMP, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words dành cho Python. Nó là một thư viện Python mạnh mẽ để tạo, xử lý và chuyển đổi các tài liệu MS Word. Aspose. AdWords dành cho Python có sẵn trên PyPI và bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-words

Chuyển đổi tài liệu Word sang PNG, JPEG hoặc BMP bằng Python

Việc chuyển đổi tài liệu Word sang các định dạng hình ảnh phổ biến khá dễ dàng bằng cách sử dụng Aspose. AdWords for Python. Bạn có thể chọn định dạng hình ảnh đầu ra mong muốn từ PNG, JPEG và BMP. Sau đây là các bước để chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh PNG bằng Python.

 • Tải tài liệu Word bằng lớp Tài liệu.
 • Chỉ định định dạng hình ảnh đầu ra bằng cách sử dụng lớp ImageSaveOptions.
 • Lặp lại số trang trong tài liệu.
 • Chuyển đổi từng trang trong tài liệu Word sang hình ảnh PNG bằng phương pháp Document.save (string, ImageSaveOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh PNG trong Python.

import aspose.words as aw

# tải tài liệu
doc = aw.Document("calibre.docx")

# đặt định dạng hình ảnh đầu ra
options = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.PNG)

# lặp qua các trang và chuyển đổi chúng sang hình ảnh PNG
for pageNumber in range(doc.page_count):
  options.page_set = aw.saving.PageSet(pageNumber)
  doc.save(str(pageNumber+1)+"_page.png", options)

Kiểm soát chuyển đổi từ sang hình ảnh bằng Python

Bạn cũng có thể kiểm soát việc chuyển đổi Word sang hình ảnh bằng các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đặt độ phân giải ngang, độ phân giải dọc, độ phân giải tổng thể, tỷ lệ, định dạng pixel, độ sáng, chế độ màu, độ tương phản và màu giấy. Sau đây là các bước để sử dụng các tính năng nêu trên trong Word sang chuyển đổi hình ảnh bằng Python.

 • Tải tài liệu Word bằng lớp Tài liệu.
 • Chỉ định định dạng hình ảnh đầu ra bằng cách sử dụng lớp ImageSaveOptions.
 • Đặt các tùy chọn mong muốn như ImageSaveOptions.imagebrightness, ImageSaveOptions.imagebrightness, v.v.
 • Lặp lại số trang trong tài liệu.
 • Chuyển đổi từng trang thành hình ảnh bằng phương thức Document.save (string, ImageSaveOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách điều khiển chuyển đổi hình ảnh Word sang JPEG bằng các tùy chọn khác nhau.

import aspose.words as aw

# tải tài liệu
doc = aw.Document("calibre.docx")

# đặt định dạng hình ảnh đầu ra
options = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.PNG)

options = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.JPEG)

# thay đổi độ sáng và độ tương phản của hình ảnh
# cả hai đều ở thang điểm 0-1 và ở mức 0,5 theo mặc định
options.image_brightness = 0.3
options.image_contrast = 0.7

# thay đổi độ phân giải ngang
# giá trị mặc định cho các thuộc tính này là 96.0, cho độ phân giải 96dpi
options.horizontal_resolution = 72                     

# lặp qua các trang và chuyển đổi chúng dưới dạng hình ảnh PNG
for pageNumber in range(doc.page_count):
  options.page_set = aw.saving.PageSet(pageNumber)
  doc.save(str(pageNumber+1)+"_page.png", options)

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời để sử dụng Aspose.Words dành cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tài liệu Word sang hình ảnh PNG, JPEG hoặc BMP bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách điều khiển chuyển đổi Word sang hình ảnh bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể khám phá các tính năng khác do Aspose. AdWords dành cho Python cung cấp bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể quan tâm đến một API Python khác (Aspose.Slides for Python qua NET) cho phép bạn chuyển đổi bản trình bày thành hình ảnhnhập hình ảnh vào bản trình bày.