Trích xuất hình ảnh từ tài liệu word bằng Java

Hình ảnh thường được sử dụng để thể hiện thông tin quan trọng trong tài liệu Word DOC. Việc đưa hình ảnh vào bên cạnh văn bản làm cho nội dung hấp dẫn hơn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất các hình ảnh được nhúng trong tài liệu DOC theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ DOC trong Java.

API Java để trích xuất hình ảnh từ tệp DOC

Aspose.Words dành cho Java là một API mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo, thao tác và chuyển đổi các tài liệu MS Word. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng API này để trích xuất hình ảnh từ tài liệu DOC. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó vào ứng dụng Java của mình bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.11</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Cách trích xuất hình ảnh từ DOC trong Java

Hình ảnh trong tài liệu DOC được biểu diễn bằng các đối tượng hình dạng. Do đó, để truy xuất hình ảnh, bạn sẽ phải xử lý mọi hình dạng trong tài liệu. Sau đây là các bước để trích xuất hình ảnh từ tệp DOC trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách trích xuất hình ảnh từ tài liệu DOC trong Java.

// Tải tài liệu Word
Document doc = new Document("Document.docx");

// Nhận tất cả các hình dạng
NodeCollection<Shape> shapes = (NodeCollection<Shape>) doc.getChildNodes(NodeType.SHAPE, true);
int imageIndex = 0;

// Lặp lại bộ sưu tập hình dạng
for (Shape shape : shapes) {
 
  // Kiểm tra xem hình dạng có hình ảnh không
  if (shape.hasImage()) {
   
    // Giải nén và lưu hình ảnh
    String imageFileName = String.format(
        "Image.ExportImages.{0}_out_{1}", imageIndex, FileFormatUtil.imageTypeToExtension(shape.getImageData().getImageType()));
    shape.getImageData().save(dataDir + imageFileName);
    imageIndex++;
  }
}

Java DOC Image Extractor - Nhận Giấy phép Miễn phí

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Words dành cho Java mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách trích xuất hình ảnh từ tài liệu DOC bằng Java. Hơn nữa, mẫu mã đã chỉ ra cách trích xuất hình ảnh từ tệp DOC và lưu chúng vào vị trí mong muốn. Bên cạnh đó, Aspose.Words for Java cung cấp một loạt các tính năng để thao tác tài liệu. Để khám phá các tính năng đó, bạn có thể truy cập tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể quan tâm đến một API Java khác (Aspose.Slides for Java) cho phép bạn chuyển đổi bản trình bày (thành PDF, tài liệu từ, v.v.) và [nhập hình ảnh] 11 hoặc các tài liệu khác thành bản trình bày.