Bạn đang tìm kiếm một chuyển đổi tốc độ cao và độ trung thực cao từ các tệp HTML sang PDF bằng Python? Nếu có, đây là bài viết nơi bạn có thể tìm thấy cách đơn giản nhất để chuyển đổi nội dung HTML sang PDF từ bên trong các ứng dụng Python của mình.

Chuyển đổi tệp HTML sang PDF bằng Python

Chuyển đổi HTML sang PDF tự động là bắt buộc trong nhiều trường hợp. Ví dụ: để lưu một trang web ở định dạng PDF, để tạo PDF từ trình chỉnh sửa HTML WYSIWYG, v.v. Là một lập trình viên, bạn có thể gặp các tình huống như vậy khi bạn cần tạo tệp PDF từ nội dung HTML trong các ứng dụng Python của mình. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu cách lưu tệp HTML ở định dạng PDF mà không cần viết mã phức tạp.

Python HTML to PDF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Words for Python là một thư viện Python tốc độ cao để chuyển đổi các tệp HTML sang PDF với độ trung thực cao. Ngoài ra, nó cho phép bạn triển khai các tính năng xử lý tài liệu khác từ bên trong các ứng dụng Python. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để lưu các tệp HTML ở định dạng PDF. Bạn có thể cài đặt nó vào các ứng dụng Python của mình bằng lệnh pip sau.

pip install aspose-words

Các bước chuyển đổi HTML sang PDF bằng Python

Aspose. AdWords for Python cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi nội dung HTML sang định dạng PDF trong vòng một vài bước. Đây là cách bạn có thể lưu tệp HTML ở định dạng PDF.

  • Tải tệp HTML từ đĩa.
  • Lưu HTML dưới dạng tệp PDF vào vị trí mong muốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách thực hiện các bước này bằng Python và chuyển đổi tệp HTML sang định dạng PDF.

Lưu HTML dưới dạng PDF bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp HTML sang PDF bằng Python.

  • Tải tệp HTML bằng lớp Tài liệu.
  • Lưu tệp HTML dưới dạng PDF bằng phương pháp Document.save (fileName).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách lưu tệp HTML dưới dạng PDF bằng Python.

import aspose.words as aw

# Tải tệp HTML từ đĩa
doc = aw.Document("Document.html")

# Lưu HTML dưới dạng PDF
doc.save("html-to-pdf.pdf")

Chuyển đổi HTML sang PDF Python - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để thực hiện chuyển đổi HTML sang PDF bằng Python mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp HTML sang PDF bằng Python. Do đó, bạn có thể tạo trình chuyển đổi HTML sang PDF của riêng mình từ bên trong các ứng dụng Python của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tích hợp tính năng “xuất sang PDF” vào trình chỉnh sửa HTML WYSIWYG của mình. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm về Aspose. AdWords for Python, hãy truy cập tài liệu. Hơn nữa, hãy đăng các thắc mắc của bạn trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm