Việc hợp nhất nhiều tài liệu MS Word có thể cần thiết trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như giảm số lượng tài liệu, giữ các loại nội dung tương tự trong một tệp (tức là hóa đơn), v.v. Nhiều ứng dụng trực tuyến cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tài liệu MS Word , tuy nhiên, bạn có thể cần triển khai các tính năng hợp nhất tài liệu trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của riêng mình. Đối với trường hợp như vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các tài liệu MS Word DOCX bằng Java.

Hợp nhất tài liệu Word với Java API

Aspose.Words for Java là một API xử lý văn bản phổ biến cho phép bạn tạo, thao tác và chơi với các định dạng tài liệu MS Word trong các ứng dụng Java. Cùng với một loạt các tính năng tạo tài liệu, API cho phép bạn hợp nhất các tài liệu MS Word khá dễ dàng. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>20.8</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Hợp nhất tài liệu MS Word DOCX bằng Java

Hợp nhất các tài liệu MS Word bằng Aspose.Words for Java dễ như ăn bánh. Chỉ cần tải các tài liệu và hợp nhất chúng bằng cách gọi một phương thức duy nhất. Dưới đây là hai tài liệu MS Word mà bạn sẽ hợp nhất trong các mẫu mã sau.

Tài liệu Word để hợp nhất

Sau đây là các bước để hợp nhất hai tài liệu MS Word.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hợp nhất các tài liệu MS Word (DOCX) bằng Java.

// Tải tài liệu Word sẽ được hợp nhất
Document doc1 = new Document("sample1.docx");
Document doc2 = new Document("sample4.docx"); 

// Hợp nhất các tài liệu giữ nguyên định dạng của tệp nguồn
doc1.appendDocument(doc2, ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING);

// Lưu tài liệu đã hợp nhất dưới dạng tệp DOCX
doc1.save("merged.docx", SaveFormat.DOCX);

Sau đây là ảnh chụp màn hình của tài liệu MS Word đã hợp nhất.

Hợp nhất tài liệu MS Word

Hợp nhất MS Word DOCX với các tùy chọn bổ sung

Aspose.Words for Java cũng cung cấp một số tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh giao diện của tài liệu nguồn sau khi thực hiện hợp nhất. Lớp ImportFormatOptions cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh sau.

Sau đây là các bước để hợp nhất hai tài liệu MS Word với các tùy chọn bổ sung.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hợp nhất hai tài liệu MS Word với các tùy chọn bổ sung bằng Java.

// Tải tài liệu Word sẽ được hợp nhất
Document doc1 = new Document("sample1.docx");
Document doc2 = new Document("sample4.docx"); 

// Đặt tùy chọn
ImportFormatOptions options = new ImportFormatOptions();
options.setIgnoreHeaderFooter(true);
//options.setIgnoreTextBoxes(true);
//tùy chọn.setKeepSourceNumbering (đúng);
//options.setSmartStyleBehavior(true);

// Hợp nhất các tài liệu giữ nguyên kiểu của tệp đích
doc1.appendDocument(doc2, ImportFormatMode.USE_DESTINATION_STYLES, options);

// Lưu tài liệu đã hợp nhất dưới dạng tệp DOCX
doc1.save("merged-customized.docx", SaveFormat.DOCX);

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách hợp nhất các tài liệu MS Word DOCX bằng Java. Ngoài ra, bạn đã học cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh tính năng hợp nhất tài liệu. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Words for Java bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm