Chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java - Java RAR API

Bài đăng trên blog này dành cho các lập trình viên Java muốn tự động hóa quá trình chuyển đổi RAR sang ZIP. Với mục đích đó, chúng tôi sẽ sử dụng API Java RAR cấp doanh nghiệp được phát triển tại Aspose. Aspose.ZIP for Java cung cấp nhiều lớp và phương thức để thao tác và chuyển đổi định dạng tệp RAR sang các định dạng tệp phổ biến khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về công cụ chuyển đổi RAR sang ZIP miễn phí trực tuyến. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Java trên máy cục bộ của mình để có thể triển khai cách chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java theo chương trình.

Các điểm sau đây sẽ được đề cập:

 1. Cài đặt API Java RAR
 2. Chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java - Mẫu mã
 3. Chuyển đổi RAR sang ZIP miễn phí - Công cụ trực tuyến

Cài đặt API Java RAR

Vui lòng truy cập hướng dẫn cài đặt này nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết đầy đủ. Tuy nhiên, tải xuống tệp JAR hoặc bạn có thể chọn các cấu hình Maven sau:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>
 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-zip</artifactId>
    <version>24.5</version>
  </dependency>
</dependencies>
API Java RAR

Chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java - Mẫu mã

Aspose.ZIP giúp việc chuyển đổi tệp RAR thành tệp ZIP trở nên cực kỳ dễ dàng vì nó bao gồm một vài lệnh gọi phương thức. Vì vậy, bạn có thể làm theo các bước được đề cập dưới đây:

 • Xác định đường dẫn thư mục.
 • Tạo một thể hiện của lớp Lưu trữ.
 • Khởi tạo một đối tượng của lớp RarArchive bằng tệp RAR nguồn.
 • Lặp lại các mục được trả về bằng phương thức getEntries.
 • Gọi phương thức save để lưu tệp ZIP đầu ra vào đĩa.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java theo chương trình:

package com.example;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import com.aspose.zip.Archive;
import com.aspose.zip.RarArchive;
import com.aspose.zip.RarArchiveEntry;
import com.aspose.zip.exceptions.IOException;

public class Main {
	// Chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java
	public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
		// Xác định đường dẫn thư mục. 
		String dir = "/Desktop/";
		// Tạo một thể hiện của lớp Archive. 
		try (Archive zip = new Archive()) {
		// Khởi tạo một đối tượng của lớp RarArchive bằng tệp RAR nguồn. 
		try (RarArchive rar = new RarArchive(dir+"sample.rar")) {
			// Lặp lại các mục được trả về bằng phương thức getEntries. 
			for (int i = 0; i < rar.getEntries().size(); i++) {
				RarArchiveEntry entry = rar.getEntries().get(i);
				if (!entry.isDirectory()) {
					try (ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream()) {
						entry.extract(out);
						try (ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(out.toByteArray())) {
							zip.createEntry(entry.getName(), in);
						}
					}
				} else {
					zip.createEntry(entry.getName() + "/", new ByteArrayInputStream(new byte[0]));
				}
			}
		}
		// Gọi phương thức save để lưu tệp ZIP đầu ra vào đĩa. 
		zip.save(dir+"output.zip");
		} catch (IOException ex) {
			System.out.println(ex);
		}
	}
}

Bạn có thể thấy đầu ra trong hình ảnh dưới đây:

chuyển đổi rar sang zip

Chuyển đổi RAR sang ZIP miễn phí - Công cụ trực tuyến

Hơn nữa, Aspose.ZIP for Java đã cung cấp một công cụ trực tuyến để thực hiện chuyển đổi tệp RAR. Chuyển đổi RAR sang ZIP miễn phí này dựa trên web và cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, nơi người dùng có thể kéo và thả tệp cùng với các tùy chọn khác. Hơn nữa, nó nhanh chóng, an toàn và là lựa chọn phù hợp để làm việc với các kho lưu trữ.

phần mềm chuyển file rar sang zip miễn phí

Chuyển đổi tệp RAR - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận [giấy phép tạm thời] miễn phí] để dùng thử API Java RAR này mà không bị giới hạn về đánh giá.

Tổng hợp

Điều này đưa chúng ta đến phần cuối của bài viết này. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với bài đăng trên blog này, trong đó chúng tôi đã chuyển đổi cách chuyển đổi RAR sang ZIP trong Java. Ngoài ra, chúng tôi đã trải qua quá trình triển khai tính năng này theo chương trình. Vì vậy, bạn có thể cài đặt API Java RAR này nếu muốn xử lý các kho lưu trữ theo chương trình. Do đó, bạn có thể truy cập tài liệu và tài liệu tham khảo API để khám phá thêm. Ngoài ra, vui lòng duy trì kết nối với aspose.com để biết các bài đăng blog sắp tới.

Đặt một câu hỏi

Bạn có thể cho chúng tôi biết về các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn trên diễn đàn của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để thay đổi tệp RAR thành tệp ZIP?

Bạn có thể thực hiện chuyển đổi RAR sang ZIP bằng cách cài đặt Aspose.ZIP for Java. Vui lòng truy cập liên kết này để xem cách triển khai thực tế.

Làm cách nào để thay đổi tệp RAR thành ZIP?

Công cụ trực tuyến này cung cấp giải pháp mạnh mẽ để chuyển đổi tệp RAR. Nó là miễn phí và không yêu cầu phí hoặc đăng ký.

Xem thêm