Chuyển đổi tệp RAR thành Lưu trữ ZIP bằng Python

Nén tệp là một khía cạnh cơ bản của quản lý dữ liệu vì nó giúp giảm kích thước của tệp và thư mục, giúp lưu trữ và chia sẻ chúng dễ dàng hơn. Mặc dù có sẵn một số định dạng nén nhưng RARZIP là hai trong số những định dạng được sử dụng phổ biến nhất. Có thể có một số trường hợp bạn thấy mình cần chuyển đổi tệp RAR sang định dạng ZIP bằng Python. Vì vậy, trong bài đăng blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi tệp RAR thành kho lưu trữ ZIP trong ứng dụng Python theo một số bước đơn giản.

Thư viện Python để chuyển đổi RAR sang ZIP

Aspose.ZIP for Python là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt cho phép các nhà phát triển làm việc với nhiều định dạng nén khác nhau, bao gồm ZIP, RAR, 7z, v.v., bằng cách sử dụng Python. Nó cung cấp một API thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa các tác vụ nén và giải nén tệp, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để làm việc với các kho lưu trữ trong ứng dụng Python của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi RAR sang ZIP.

Bạn có thể tải xuống thư viện hoặc cài đặt nó từ PyPI.

> pip install aspose-zip

Chuyển đổi tệp RAR thành ZIP bằng Python

Chuyển đổi RAR sang ZIP bằng Aspose.ZIP for Python không phải là một nhiệm vụ phức tạp. Chỉ cần mở tệp RAR, truy cập từng mục trong RAR và thêm nó vào kho lưu trữ ZIP, rồi cuối cùng lưu kho lưu trữ ZIP vào vị trí bạn muốn. Chúng ta hãy xem các bước chuyển đổi RAR sang ZIP chi tiết hơn.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Archive cho kho lưu trữ ZIP.
 2. Sau đó, tải kho lưu trữ RAR bằng lớp RarArchive.
 3. Sau đó, lặp qua các mục của kho lưu trữ RAR bằng bộ sưu tập RarArchive.entries.
 4. Đối với mỗi mục trong RAR, hãy thực hiện các bước sau:
  • Trích xuất mục nhập vào đối tượng BytesIO bằng phương thức RarArchive.entries[index].extract().
  • Thêm mục được trích xuất vào kho lưu trữ ZIP bằng phương thức Archive.createentry(string, BytesIO).
 5. Cuối cùng, lưu kho lưu trữ ZIP bằng phương thức Archive.save(string).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp RAR thành ZIP bằng Python.

import aspose.zip as az
from io import BytesIO

# Tạo kho lưu trữ ZIP
with az.Archive() as zip:
  # Tải tập tin RAR
  with az.rar.RarArchive("archive.rar") as rar:
    # Lặp lại các mục
    for i in range(rar.entries.length):
      # Sao chép các mục từ RAR sang ZIP
      if not rar.entries[i].is_directory:
        ms = BytesIO()
        rar.entries[i].extract(ms)
        zip.create_entry(rar.entries[i].name, ms)
      else:
        zip.create_entry(rar.entries[i].name + "/", None)
  # Lưu kho lưu trữ ZIP
  zip.save("rar_to_zip.zip")

Thư viện ZIP Python - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi RAR sang ZIP bằng Python mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Tài nguyên học tập

Tìm hiểu thêm về thư viện ZIP Python của chúng tôi bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Công cụ lưu trữ trực tuyến

Bạn cũng có thể nhận [các công cụ trực tuyến miễn phí để làm việc với các kho lưu trữ] của chúng tôi13. Những công cụ này được cung cấp bởi Aspose.ZIP for Python.

Phần kết luận

Aspose.ZIP for Python đơn giản hóa quá trình chuyển đổi tệp RAR sang định dạng ZIP trong Python, biến nó thành một công cụ có giá trị cho các nhà phát triển cần làm việc với các định dạng nén khác nhau. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã trình bày các bước cơ bản cần thiết để thực hiện chuyển đổi RAR sang ZIP. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể chuyển đổi liền mạch các tệp RAR thành ZIP trong các ứng dụng Python và hợp lý hóa các tác vụ quản lý tệp của mình.

Xem thêm