Tạo tệp TAR.GZ và TAR.XZ trong C#

TAR là định dạng lưu trữ dựa trên UNIX phổ biến được sử dụng để đóng gói nhiều tệp bao gồm âm thanh, video, trình cài đặt, v.v. Mặt khác, GNU là một thuật toán nén dữ liệu để nén các tệp lớn trước khi chia sẻ. TAR.GZ là sự kết hợp giữa tính năng lưu trữ của TAR và tính năng nén của GNU. Tương tự, XZ Utils cũng cung cấp tính năng nén tệp lưu trữ TAR dưới định dạng TAR.XZ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách nén tệp lưu trữ TAR và tạo tệp TAR.GZ và TAR.XZ trong C#.

API C# .NET để tạo TAR.GZ và TAR.XZ

Aspose.ZIP dành cho .NET là một API mạnh mẽ cho phép bạn tạo các kho lưu trữ một cách liền mạch từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Hơn nữa, nó cho phép bạn giải nén và trích xuất các tệp lưu trữ của các định dạng phổ biến bao gồm ZIP, TAR, GZIP, BZ2, 7Zip và RAR. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để tạo tệp lưu trữ TAR nén (.tar.gz và .tar.xz). Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt trực tiếp bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Zip

Tạo tệp TAR.GZ trong C#

Sau đây là các bước để tạo tệp TAR nén (tar.gz) trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo tệp TAR.GZ trong C#.

// Tạo kho lưu trữ TAR
using (var archive = new TarArchive())
{
   // Thêm tệp vào kho lưu trữ
   archive.CreateEntry("text.txt", @"D:\texts\article.txt");
   archive.CreateEntry("picture.png", @"D:\Picture\photo.png");
   
   // Nén TAR thành tệp tar.gz
   archive.SaveGzipped("result.tar.gz");
}

Tạo tệp TAR.XZ trong C#

XZ Utils là một tiện ích phổ biến cung cấp các dịch vụ nén và giải nén. Nó nén các kho lưu trữ TAR thành định dạng TAR.XZ. Aspose.ZIP for .NET cũng hỗ trợ nén tệp lưu trữ TAR thành TAR.XZ. Sau đây là các bước để tạo tệp .tar.xz trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách nén TAR thành định dạng TAR.XZ trong C#.

// Tạo tệp tar.xz 
using (FileStream xzFile = File.Open("archive.tar.xz", FileMode.Create))
{
  // Tạo kho lưu trữ TAR 
  using (var archive = new TarArchive())
  {
    // Thêm tệp vào kho lưu trữ
    archive.CreateEntry("text.txt", @"D:\texts\article.txt");
    archive.CreateEntry("picture.png", @"D:\Picture\photo.png");
    
    // Nén TAR thành tệp tar.xz
    archive.SaveXzCompressed(xzFile);
  }
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Việc nén và giải nén tệp lưu trữ TAR thường được thực hiện trên hệ điều hành Unix / Linux. Trong bài viết này, bạn đã học cách nén tệp lưu trữ TAR và tạo tệp TAR.GZ và TAR.XZ trong C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp các mẫu mã được cung cấp trong các ứng dụng .NET của mình để nén tệp lưu trữ TAR. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá thêm về Aspose.ZIP cho .NET. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm