Cách tạo tệp ZIP

Cách tạo tệp ZIP

Việc nén một tệp, thư mục hoặc nhiều tệp và thư mục cho phép bạn nén kích thước của chúng trước khi chuyển chúng sang các thiết bị khác. Bạn cũng có thể nén các tệp/thư mục để chúng chiếm ít dung lượng đĩa hơn. Các hệ điều hành phổ biến, bao gồm Windows và Mac OS, cung cấp cho bạn tính năng nén tệp. Nhiều công cụ nén trực tuyến cũng có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong trình duyệt của mình. Vì vậy, hãy xem cách tạo tệp ZIP trong các trường hợp khác nhau.

Tạo tệp ZIP trực tuyến

Có thể xảy ra trường hợp tệp của bạn được lưu trữ trên bộ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox hoặc OneDrive. Trong trường hợp như vậy, thật tiện lợi khi tạo các tệp ZIP trực tuyến bằng cách sử dụng công cụ nén miễn phí của Aspose’, được hiển thị bên dưới. Nó cung cấp cho bạn giải pháp dễ dàng nhất, thân thiện với người dùng và mạnh mẽ để tạo các tệp ZIP.

Công cụ nén trực tuyến miễn phí này cho phép bạn tạo các tệp ZIP nhanh chóng và dễ dàng. Để đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ các tệp của bạn, nó sẽ xóa các tệp đầu vào và đầu ra khỏi máy chủ sau 24 giờ.

Cách ZIP tệp trong Windows

Việc nén các tệp và thư mục trong HĐH Windows khá đơn giản, như được đề cập bên dưới:

 1. Xác định vị trí (các) tệp/thư mục cần được nén.
 2. Chọn các tệp bằng cách sử dụng Ctrl + nhấp chuột.
 3. Nhấp chuột phải vào các tệp đã chọn và chuyển đến menu Gửi đến.
 4. Chọn tùy chọn thư mục Nén (zipped) từ danh sách.
 5. Đặt tên cho thư mục nén như bạn muốn.

Nén tệp trong Mac OS

Tương tự như Windows, Mac OS cũng cung cấp cho bạn giải pháp 2 bước để tạo tệp ZIP.

 1. Chọn tệp/thư mục bạn muốn nén.
 2. Sử dụng Control + nhấp và chọn tùy chọn Nén từ menu.
 3. Đổi tên thư mục ZIP.

Cách ZIP tệp - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Nếu muốn nén tệp theo chương trình, bạn có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng thư viện độc lập dành cho .NET của chúng tôi. Vì vậy, hãy xem cách bạn có thể nén các tệp bằng mã C#.

// Create FileStream for output ZIP archive
using (FileStream zipFile = File.Open("compressed_file.zip", FileMode.Create))
{
  // File to be added to archive
  using (FileStream source1 = File.Open("alice29.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read))
  {
    using (var archive = new Archive(new ArchiveEntrySettings()))
    {
      // Add file to the archive
      archive.CreateEntry("alice29.txt", source1);
      
      // Create ZIP file
      archive.Save(zipFile);
    }
  }
}

Truy cập trang này để đọc hướng dẫn đầy đủ về nén tập tin và thư mục.

Tổng hợp

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo các tệp ZIP trực tuyến, theo cách thủ công hoặc theo chương trình. Chúng tôi đã chia sẻ với bạn một công cụ nén trực tuyến mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và nén bao nhiêu tệp tùy thích. Ngoài ra, bạn đã biết cách nén tệp trong Windows và Mac. Cuối cùng, chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn cho các nhà phát triển để tạo các tệp ZIP theo cách lập trình.

Xem thêm