Trình trích xuất RAR trực tuyến

Trình trích xuất RAR trực tuyến

RAR là một định dạng nén tệp phổ biến được sử dụng để nén các tệp lớn thành các kích thước nhỏ hơn. Giải nén tệp RAR là một tác vụ phổ biến mà nhiều người dùng cần thực hiện. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể không có phần mềm chuyên dụng để giải nén các tệp RAR hoặc bạn có thể không muốn cài đặt một phần mềm trên máy tính của mình. Trong những trường hợp như vậy, các công cụ giải nén RAR trực tuyến có thể giúp bạn giải nén các tệp RAR một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Giải nén các tệp RAR bằng trình trích xuất RAR trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Sử dụng công cụ giải nén này, bạn có thể giải nén các tệp RAR miễn phí mà không cần đăng ký hoặc đăng ký.

Làm cách nào để giải nén tệp RAR trực tuyến?

Cần có một vài bước đơn giản để giải nén tệp RAR bằng trình trích xuất RAR trực tuyến của chúng tôi:

  • Tải lên tệp RAR bằng khu vực được chỉ định hoặc cung cấp URL cho tệp.

  • Khi bạn đã tải tệp lên, hãy nhấp vào nút “Trích xuất”. Liên kết tải xuống sẽ có ngay sau khi giải nén RAR.

Xin lưu ý rằng các tệp lưu trữ và tệp giải nén RAR của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ không còn hiệu lực sau thời gian đó.

Tại sao giải nén RAR trực tuyến?

Có một vài lý do tại sao bạn có thể chọn trích xuất tệp RAR trực tuyến thay vì sử dụng phần mềm cục bộ:

  • Tiện lợi: Việc sử dụng một công cụ trực tuyến để giải nén các tệp RAR sẽ dễ dàng hơn thay vì tải xuống và cài đặt phần mềm trên máy tính. Ngoài ra, một số người có thể không có quyền truy cập vào phần mềm có khả năng giải nén tệp RAR trên thiết bị của họ. Trong những trường hợp như vậy, các công cụ trích xuất trực tuyến có thể là một lựa chọn thuận tiện.

  • Bảo mật: Giải nén tệp RAR trực tuyến có thể an toàn hơn so với tải xuống và cài đặt phần mềm không xác định trên thiết bị của bạn.

  • Khả năng tương thích: Các công cụ trích xuất RAR trực tuyến hỗ trợ nhiều phiên bản nén RAR có thể không tương thích với phần mềm có thể cài đặt.

Cách giải nén tệp RAR - Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Chúng tôi cũng cung cấp thư viện độc lập cho .NET để giải nén tệp RAR theo chương trình. Thực hiện theo các bước bên dưới để giải nén các tệp RAR từ bên trong ứng dụng của bạn.

// Load input RAR file
RarArchive archive = new RarArchive("archive.rar");

// Unrar or extract all files from the RAR archive
archive.ExtractToDirectory("extracted");

Đọc bài viết đầy đủ về cách giải nén tệp RAR theo chương trình.

Khám phá thư viện giải nén RAR

Khám phá thư viện giải nén .NET RAR của chúng tôi bằng cách sử dụng tài nguyên bên dưới:

Công cụ trích xuất RAR trực tuyến - Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể giải nén tệp RAR trực tuyến?

Để giải nén tệp RAR, hãy tải tệp lên bằng một trong các tùy chọn đã cho hoặc cung cấp URL cho tệp. Sau khi tải lên, nhấp vào nút Trích xuất và các tệp được giải nén sẽ có sẵn để tải xuống.

Kích thước tệp RAR tối đa có thể được trích xuất là bao nhiêu?

Kích thước tệp được hỗ trợ tối đa là 250 MB.

Mất bao lâu để giải nén một tệp RAR?

Trình trích xuất này hoạt động nhanh chóng và chỉ mất vài giây để hoàn tất quá trình trích xuất.

Tổng hợp

Bằng cách đọc bài viết này, bạn đã học cách giải nén tệp từ kho lưu trữ RAR bằng Trình trích xuất RAR trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng trích xuất các tệp từ kho lưu trữ RAR mà không có giới hạn về số lần thử hoặc tệp. Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp cho bạn thư viện trích xuất .NET RAR cho phép trích xuất các tệp RAR theo chương trình.

Xem thêm